SDH Říčany

29. 12. 2022

Co nového u hasičů

www.sdhricany.cz

Vážení přátele a fanoušci hasičstva, rok 2022 nám dal definitivně sbohem a všichni si tak můžeme začít plnit předsevzetí. Je nutné se ohlédnout i za tím co se v roce 2022 událo a co vše jsme u hasičů prožili. Začátek roku byl ještě poznamenán restrikcemi, které souvisely s pandemií Covid-19. Podařilo se nám, alespoň uspořádat zimní ozdravně – sportovní pobyt v Benecku, a to i včetně všech malých ratolestí. Bohužel se nám nepodařilo i přes veškerou snahu uspořádat hasičský bál. Nyní je již situace příznivější, a proto se na vás budeme těšit 4. 2. 2023 v KC Labuť, kde se od 20:00 otevřou vstupní dveře a my tam již budeme čekat, abychom si s vámi tento večer náležitě užili. Po celou dobu bude hrát kapela Unigena, která je na našich plesech již stálicí. Nebude chybět i velmi oblíbená tombola. Vstupenky bude možné zakoupit ve vinotéce „EXTRAVÍNO U Labutě“ a kdo by nestihl v předprodej, bude možné vstupenky zakoupit přímo na místě. Konec zimy a začátek jara byl akční především pro naši mládež, vyrazili jsme na okrskové i okresní uzlování, kde ze všech krásných výsledků musíme vypíchnout především první místo ze všech starších žáků naší Ádi Novákové. Dále nás čekalo velice dlouhé období plné soutěží v útocích, a hlavně dlouhých namáhavých tréninků, které ale přinesly ovoce a my jsme tak v květnu na okresní hře ukázali vše, co v nás je. Naši nejmenší, s nejnižším věkovým průměrem ze všech družstev, obsadili úžasné 5. místo, což potvrdilo jejich obrovský potenciál do budoucna a zároveň nás všechny motivovalo k další práci. Co ale bylo třešinkou na tréninkovém dortu, byla první místa starších žáků i dorostenek a postup do krajského kola. Tam nám bohužel chyběla pověstná štěstěna, ale s pokorou jsme přijali

10. místo starších a 11. místo dorostenek a vážíme si nabytých zkušeností do dalších sezon. Ani naše jednotka nezahálela, protože za rok 2022 jsme měli bezmála 80 výjezdů, kdy se ve více než polovině případů jednalo o technickou pomoc a statisticky druhým nejčastějším výjezdem jsou požáry. Přes 50 ze všech událostí bylo na území města Říčan. Jako jeden z těch větších letošních požárů určitě můžeme vybrat nedávný požár Ultra Light letadla a hangáru po letecké dopravní nehodě v Doubravčicích, nebo naši asistenci s cateringovým kontejnerem při velkém požáru obchodního centra v Benešově. Nejvíc událostí jsme měli v měsíci červnu, což je jistě způsobeno velkými lokálními bouřkami a povodněmi, které naše území zasáhly. Celkem letos naši členové strávili na výjezdech přes 250 hodin! Když je to možné, stále pracujeme na zvelebení techniky a společných prostor. Stěhovali jsme naše depozity do další místnosti, kde díky našim šikovným členům vzniklo skvělé dřevěné patro. Proběhla také rekonstrukce skladové místnosti dětí, která se pod rukama našich dorostenců doslova proměnila během prázdnin v útulný a vzhledný pokojíček. Výjezdová jednotka je aktivní nejen, co se výjezdů na události týká, ale také zajišťujeme asistenci na akcích města. Během tohoto roku proběhla součinnost s městem při sběru a distribuci věcí na pomoc Ukrajině. Také jsme byli opět součástí dne IZS, koncertů na vodě Pavla Šporcla i preventivních programů ve školách a školkách, abychom dětem přiblížili práci hasičů a techniku. Kde je oheň, jsou i hasiči, a tak i hasičský rej a Adventní neděle pa-tří mezi naše pravidelné asistence. Máme za sebou úspěšné pořádaní již druhého ročníku hasičské sou-těže tzv. TFA a již máme termín

3. ročníku, a to 16. 9. 2023. Věcí, co se podařily a co máme za sebou, je tolik, že ani všechny strany Kurýru by na to nestačily. Vše, co se aktuálně děje a dělo, je na našem Facebooku anebo na našich stránkách. Na závěr bych chtěl poděkovat všem rodičům a městu Říčany za podporu, členům za jejich aktivní přístup a jednotce popřát, aby se vždy vracela z výjezdů ve zdraví. Všem ostatním přeji pevné zdraví a mnoho štěstí do tohoto roku.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena