Sedmý celostátní Misijní kongres dětí - „Velká síla malých skutků“

4. 11. 2019

 

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz:

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ /Mk 16,15/ Papež František klade důraz na tento úkol, a proto vyhlásil, aby se na celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc. V České republice byl zahájen říjen 2019 pořádáním 7. celostátního Misijního kongresu dětí v Kroměříži.

Naše farnost se také zúčastnila. V sobotu ráno 5. října nás boromejka sestra Angelika Pintířová naložila v Říčanech do klášterního auta a společně s dětmi jsme se vydali v deštivém počasí na dlouhou cestu. Na zahájení mší svatou v kostele Panny Marie jsme dorazili včas. Kostel byl již zaplněný dětmi a jejich doprovodem. Hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner slovy: „V některých misijních zemích za déšť lidé děkují a z radosti nad ním tancují. Zkusme i my děkovat Pánu za to, že nám žehná,“ vybídl víc než tři sta dětí k radosti z tohoto dne. Po mši sv. začalo putování po pěti světadílech, vzhledem k dešti, v budově Arcibiskupského gymnázia. Zde byly připraveny misijní hry zaměřené k určitému světadílu. V Americe jsme se setkali i s panem arcibiskupem, také procházel všemi světadíly. Pro děti bylo připraveno i občerstvení. Náročnou přípravu setkání připravili pracovníci a žáci místní církevní školy na výbornou. O realizaci a náplň dne se postaralo Misijní klubko číslo 158, které je přiděleno Církevní základní škole v Kroměříži. Vše běželo velmi pohodově a všude jsme slyšeli jen hovor a smích dětí. Na závěr ve velkém lijáku ti nejstatečnější, mezi které jsme patřili, na památku kongresu vysadili břízu v Podzámecké zahradě.

S veselou náladou, která v autě panovala, jsme se vrátili do Říčan ve večerních hodinách. Náš obdiv patří sestře Angelice, která v deštivém počasí bezpečně řídila velké auto. Děkujeme Bohu a sestře Angelice za krásné a nezapomenutelné zážitky z Kroměříže.

                                                    Miloslava Pangrácová,
                                          více se dozvíte na www.missio.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena