Setkání představitelů Unie pro sport a zdraví

27. 11. 2023

Ve středu 15. listopadu proběhlo v Říčanech setkání představitelů Unie pro sport a zdraví z Liberce, Loun, Slaného, Ostrova nad Ohří a domácích Říčan. Podobně jako u nás jsou její členové zástupci sportovních organizací, které ve svých městech dlouhodobě působí. Ve funkci republikového předsedy hnutí byl potvrzen Radovan Šabata z Loun. Unie pro sport a zdraví působí pod svojí značkou již 25 let (založena byla roku 1998). Panovala shoda v tom, která témata jsou důležitá a aktuální ve všech městech. Jedná se zejména o financování sportu ve městech a obcích, snižující se úroveň fyzické zdatnosti dětí pramenící z omezeného pohybu a současných limitů tělesné výchovy ve školách. Dále o nastavení podpory města u komerčních sportovních „kroužků“ versus sportovních organizací účastnících se soutěží všech věkových kategorií a podílejících se na chodu svých sportovních unií. Vyjádřili jsme také obavy z pokračování rozsahu zapojení mnoha trenérů a činovníků (většinou na dobrovolné bezplatné bázi) v současných společenských podmínkách.

Shodli jsme se, že role měst pro rozvoj amatérského sportu je klíčová. Srovnávali jsme i zkušenosti ze zahraničí, zejména ze zemí na západ od nás, kde města provozují hlavní sportoviště a tento náklad tak nedopadá na samotné sportovní organizace, které se soustředí na svou hlavní činnost.

Role amatérských sportovních organizací je pro společenský život v obcích nezastupitelná, a ještě důležitější je pro lidské zdraví. Analýza Dataozdraví.cz, ze kterou stojí platforma Ministr zdraví, ukazuje skutečné faktory, jež ovlivňují lidské zdraví, ve srovnání s tím, kam směřují finanční prostředky a investice ve zdravotním systému. Vyplývá z ní, že kvalitu svého zdraví můžeme do velké míry ovlivnit sami a jednu z klíčových rolí hrají návyky a prostředí.

Hlavním determinantem zdraví (35 %) je lidské chování, stravovací návyky, kontrola nežádoucích návyků. Pozitivní návyky a změny našeho chování vedou ke snížení rizika celé řady onemocnění. Taková prevence je zároveň výrazně levnější než nákladná léčba. Z celkových výdajů veřejných financí na zdravotnictví jsou pouhá 4 % určena na prevenci a podporu zdravého individuálního chování (zdroj: Dataozdraví.cz).

Zpět od dat k podoře sportu v obcích. Na setkání jsme sdíleli přesvědčení, že sportovní organizace pomáhají společenskému životu v obcích a zdraví jejich obyvatel s pozitivním vlivem zejména na děti a mládež. Sdíleli jsme zkušenosti, jak více propojit školy a sportovní organizace.  Zkušení trenéři a sportovci z místních organizací mohou pomoci učitelům tělocviku nejen s náplní tohoto předmětu, ale také (a možná zejména) s motivací dětí ke sportování. Bez úzké spolupráce s městem a jeho podporou nebude možné rozvíjet – a někde ani udržet – současný rozsah aktivit sportovních organizací, které ve městech dlouhodobě a tradičně působí.

Marek Fořt

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena