Simulovaný požár nemocnice se podařilo zlikvidovat bez problémů

29. 4. 2023

Dne 14. dubna 2023 proběhlo v areálu Nemocnice AGEL Říčany, a.s. taktické cvičení jednotek PO (dále jen JPO), kterého se účastnila profesionální stanice HZS Říčany a dobrovolní hasiči z Říčan, Tehovce a Mukařova. Námětem taktického cvičení byl požár vybavení na prostoru chodby v lůžkové části nemocnice v druhém podlaží.

Požár byl zpozorován zdravotnickým personálem lůžkového oddělení a byl telefonicky nahlášen na tísňovou linku 112. Před příjezdem jednotek PO proběhlo informování všech osob nacházejících se v areálu, že bylo zahájeno taktické cvičení a současně byla zahájena příprava evakuace zaměstnanců a patnácti pacientů interního lůžkového oddělení, kde došlo k simulovanému požáru. Vypnutí přívodu medicinálních plynů a energií do budovy proběhlo před příjezdem jednotek PO pověřeným pracovníkem nemocnice (pouze fiktivně). Velitel zásahu po příjezdu na místo události obdržel od pověřené osoby informaci o počtu osob, které je potřeba evakuovat, případně kolik osob z řad personálu se již evakuovalo. Samotnou evakuaci osob prováděly tři skupiny vybavené dýchacími přístroji, za použití speciálních evakuačních plachet, které umožňují transport imobilních osob se samotnou matrací. Tyto evakuační plachty jsou v majetku nemocnice a lůžka jsou jimi vybavena. Evakuované osoby hasiči soustřeďovali u bočního vstupu vedoucím na nádvoří. Pacienty si zde přebíral k další péči personál nemocnice, proběhla evidence počtu evakuovaných a jejich odsun na shromaždiště osob do budovy rehabilitace – následné péče, která se nachází asi 300 mterů od hlavní budovy. V souběhu se záchranou a evakuací osob bylo vytvořeno dopravní vedení B75 z CAS 30 před boční vstup z ulice Bezručova a tříčlenná průzkumná skupina provedla hasební zásah použitím jednoho útočného proudu C52. Zásah uvnitř objektu byl prováděn v dýchacím přístroji a proudem na sucho, prostory zasažené simulovaným požárem byly uměle zadýmeny pomocí vyvíječe kouře pro navození reálné situace v místě požáru. Přípravu pacientů pro odsun v evakuační podložce prováděl zdravotnický personál, samotný transport osob mimo objekt zajišťovali hasiči. Po likvidaci požáru a odvětrání objektu přirozenou cestou proběhl úklid materiálu a stručné vyhodnocení zásahu s vedením nemocnice a zástupcem města Říčany. Po dobu taktického cvičení neprobíhal v areálu nemocnice běžný provoz, pacienti byli s předstihem přesměrováni do jiných zdravotnických zařízení.

Hlavním cílem cvičení bylo ověření součinnosti jednotek PO a zdravotnickým personálem Nemocnice AGEL Říčany, a.s. při spolupráci na místě události, zejména v souvislosti s přípravou a samotnou realizací evakuace imobilních pacientů. Tato cvičení jsou v rámci přípravy na mimořádné události pro jednotky PO a pro zdravotnická zařízení nezbytná a jejich příprava a realizace je ukotvena v právních předpisech.

Roman Hejzlar, velitel stanice Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena