Skautské středisko Lípa Říčany

29. 11. 2019

Skautský domov – 50 let

1. 11. 1969 je pro říčanské skauty významné datum. Slavnostně jsme otevřeli novou klubovnu, postavenou vlastními silami za podpory tehdejšího vedení města. Byl to pro nás zázrak. Získali jsme „domov“. Krátká rekapitulace – jaro 1968 obnovení činnosti Junáka, startujeme z nuly – podzim 1968 dostáváme k rozebrání starou chatu v Radošovicích – jaro 1969 zahájena stavba v „třešňovce“ pod Marvánkem -  podzim 1969 HOTOVO. Nezměrné nasazení všech a motorem jistě byl i závod s časem, protože po okupaci sovětským vojskem 21. 8. 68 byla budoucnost Junáka opět ohrožena. Hrozba se také velmi rychle vyplnila. Skautský domov byl náš ani ne celý rok – v září 1970 byl Skaut opět komunistickou mocí zakázán. Jak byla prozíravá snaha našich předchůdců. Na podzim 1989 padá bolševický režim a říčanští skauti mají pro obnovu činnosti zpět svůj „domov“. Nejde vyjmenovat všechny, ale jména jako Wohlgemuth, Crhonek, Vít, Čermák, Alexander, Frosch, Rajtora, Smolík, Chalupecký, Novák, Křížek a mnohých dalších zůstanou symbolicky vyryta v základech staré klubovny. Naší snahou je postavit klubovnu novou, protože je nás stále víc a náš „skautský domov“ už prostě nestačí. Doufáme, že brzy budou stát vedle sebe obě klubovny a mezi nimi veliká lípa, kterou jsme zasadili právě před 50 lety - 1. 11. 1969.

Skautské posvícení – to je tradiční oslava „narozenin“ naší klubovny. Letos - v sobotu 2. 11. 2019 -  to byla velká sláva a nejen kvůli té kulaté padesátce. Oficiálně jsme totiž zahájili stavbu nové klubovny. Za účasti skautů a skautek všech generací a mnoha hostí byl položen základní kámen a odhalen model budoucí klubovny v měřítku 1:1. Vzpomínalo se nejen na události před padesáti lety, ale i na novodobou historii střediska za posledních 30 let naší činnosti. Všechny zaujala prezentace našich skautek, které se účastnily Světového skautského jamboree v USA v Západní Virginii. Je to pro ně obrovský zážitek a celoživotní vzpomínka.

 Po 50 letech se historie svým způsobem opakuje – junáci se chystají na stavbu nové klubovny. Bude to zázemí pro největší středisko ve Středočeském kraji, kterým jsme se společně se skauty z Mnichovic a Kolovrat stali. Máme před sebou velikou výzvu, ale oproti našim předchůdcům se nemusíme obávat, že nás zase někdo zakáže a „domov“ pro nové generace skautů zabaví.

Mirko Veselý - Balů

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena