Sklepy říčanských domů: dům čp. 13

30. 9. 2023

Jeden z nejstarších domů jižní strany náměstí dnes slouží velmi dobré věci: Po rekonstrukci se v něm na podzim 2019 otevřel charitativní obchod organizace Koloběh. Předtím jsme sem chodili pro sportovní potřeby a v zimě si nechat nabrousit brusle. Pamětníci doby krátce po druhé světové válce vědí, že tu sídlilo železářství pana Bejbla.

Do poloviny 19. století na tomto místě stál přízemní dům, který vypadal jako venkovské stavení. To je zřejmé i z kresby v knize Gustava Trnky Město Říčany v minulosti i přítomnosti.

V roce 1861 byl dům nově vystavěn. Majiteli domu pak byli Antonín Hanuš a Kateřina Hanušová (od roku 1878), Kateřina Hanušová (1890), Marie Sandnerová (1913) a Josef Sandner (1920). V roce 1921 získala dům do svého vlastnictví Okresní hospodářská záložna v Říčanech. Za podobu čelní fasády vděčíme místnímu architektovi Antonínu Koškovi. Dům ji získal v roce 1922. Mezi mnoha obyvateli tohoto domu najdeme i jméno Aloise Mudruňky, říčanského učitele a kronikáře, prvního správce zdejšího muzea.

Půdorysná plocha tří sklepů tohoto objektu patří mezi ty větší ve městě. Stěny jsou převážně z kamene. Strop je klenbový cihlový. Můžeme se domnívat, že sklepy sloužily k uchovávání masa a dalších potravin a nápojů. V domě totiž řadu let fungovalo řeznictví a restaurace.

Nahlédněme do životů nájemců a obyvatel domu. I ze záznamů v matrikách lze vyčíst, že šlo často o pohnuté osudy. V roce 1871 se ženil obyvatel tohoto domu Vojtěch Noha, sluha na Dráze císaře Františka Josefa, s Marií Blažkovou. O dva roky později proběhla svatba Františka Hnátka, mistra kovářského z Kolovrat čp. 2, s Annou, dcerou Matěje Nekvasila, mistra řeznického a hostinského z čp. 13. Oženil se tehdy také Karel Klíma, krejčí z čp. 13, s Františkou Seidlovou. V roce 1873 se tady Františku Hnátkovi a jeho manželce Anně narodila dcera Marie. V roce 1875 zde zemřela ve třiapadesáti letech Alžběta, manželka Matěje Nekvasila. O rok později se oženil jejich syn František Nekvasil, také mistr řezník; vzal si Marii Horovou. V témže roce se konala svatba Františka Lehovce, služebného z čp. 105, s Kateřina Bálkovou, služebnou z čp. 13. V roce 1882 v tomto domě zemřel obuvník Josef Hlaváček, bylo mu čtyřicet čtyři let. V roce 1883 se Antonínu Novákovi, řezníkovi v čp. 13, a Františce, rozené Churáčkové, narodil syn Jaroslav. V roce 1886 se zdejším obyvatelům Adolfu Reichelovi, c. k. bernímu adjunktovi, a Albíně, rozené Klímové, narodil syn Karel. V následujícím roce zemřel osmidenní Alois, syn Aloise Mudruňky, učitele na obecné škole v Říčanech, a Aloisie, rozené Šoulejové. V roce 1888 proběhla svatba Antonína Svobody, řezníka a hostinského z čp. 13, s Marií Šlechtovou. V témže roce se jim narodila dcera Marie. Jen dva dny po porodu umírá Marie Svobodová ve věku dvaatřiceti let. V roce 1898 zemřel ve dvaceti letech Otokar, syn zemřelého Antonína Hanuše, okresního tajemníka v Říčanech, a Kateřiny, rozené Adámové. Rok 1900 byl opět velmi smutný pro Antonína Svobodu; zemřela jeho dvanáctiletá dcera Marie. V roce 1901 se tady Josefu Lomičovi, obchodníkovi v čp. 13, a Anně, rozené Břečkové, narodil syn František. V roce 1907 se Antonínu Bohuslavovi, soukromníkovi v Říčanech, a Blaženě, rozené Klímové, narodil syn Jiří. V roce 1902 proběhla svatba Eduarda Srnky, c. k. četnického závodčího v Říčanech, s Annou Boudovou. V roce 1908 se zde oženil Karel Pryl, obchodní cestující z čp. 35, s Jiřinou Klímovou. V roce 1911 zemřela Blažena, manželka Antonína Bohuslava, hostinského v čp. 13 v Říčanech, ve věku třiatřiceti let. V roce 1925 nadešla také poslední hodinka Marie Horákové, dámské krejčové, manželky Josefa Horáka, majitele závodu krejčovského v čp. 13, bylo jí čtyřiatřicet let…

 Martin Škába ve spolupráci s Muzeem Říčany

Dům čp. 13 na snímku z roku 1905 (druhý zleva, restaurace-pivnice)Klenbový cihlový strop ve sklepě z šedesátých let 19. století <BR>Foto: archiv Martina Škáby<BR>

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena