Sklepy říčanských domů: dům čp. 9

26. 10. 2023

Na rohu Lázeňské ulice a Masarykova náměstí (jedná se o roh blíže ke kostelu) se nachází dům s krásným zachovalým historickým sklepením. V jeho přízemí dnes najdeme prodejnu s levnými potravinami a dalším zbožím. Podobu mu dal v 19. století Antonín Skalák. Ten obdržel 23. května 1859 stavební povolení ke stavbě nového domu, chléva a dřevníku. Rodina Skalákova dům vlastnila ještě na počátku 20. století.

V domě bydlely v dalších letech například dvě generace známých říčanských uzenářů Šístků a také stavitel Antonín Kříž. Za první republiky tu bylo několik obchodů, třeba koloniál, lahůdky a cukrářství nebo i knihařství.

Po Skalákových (v katastru objevujeme vedle Antonína také jména Adelaida a Josef) byli majiteli domu Martin Masopust a Marie Masopustová (od roku 1929) a potom Albert Brekalič a Marie Brekaličová (od roku 1931).

Když zalistujeme v matrikách, dočteme se o mnoha dalších nájemcích a obyvatelích. V roce 1862 se měšťanu Antonínu Skalákovi a jeho ženě Adelaidě narodila dcera Antonie. O pět let později přišla na svět dcera Julie. V roce 1880 se zde konala svatba Aloise Městka, bednáře z čp. 139, s Annou, dcerou Františka Hlouška, měšťana z Říčan čp. 9. V roce 1885 se Antonínu Häcklovi, c. k. bernímu, v čp. 9, a jeho ženě Marii narodila dcera Juliana. O dva roky později zemřel ve věku 65 let Jan Antonín Häckl. V roce 1898 se Josefovi Koldovi, uzenáři usazeném v tomto domě, a jeho ženě Johaně narodil syn Antonín. František Šístek, mistr uzenář z čp. 9, měl za ženu Marii, dceru Josefa Pavelky, c. k. kontrolora cukerní daně v Mělníku. V roce 1902 se jim narodil František, v roce 1904 Josef a v roce 1908 Aloisie.

Antonín Skalák odešel na věčnost v roce 1907 ve věku 84 let. Roku 1908 se oženil Josef Šístek (taktéž mistr uzenář); vzal si Marii, dceru Františka Horáka, soukromníka v Říčanech čp. 88. O rok později se jim narodila dcera Anna a další rok dcera Marie. V témže roce se Tomáši Müllerovi, odbornému učiteli v Říčanech, čp. 9, a Růženě, dceři Jana Šedivého, c. k. vrchního soudního oficiála v Říčanech, čp. 198, narodila dcera Helena. Josefovi a Marii Šístkovým se v roce 1914 narodila dcera Anežka. Roku 1929 se konala svatba Antonína Kříže, stavitele v Říčanech, čp. 9, s Marií, dcerou Bedřicha Rutha, mistra pekaře, v čp. 289. Ve stejném roce zde v požehnaném věku 92 let zemřela Adelaida Skaláková, vdova po Antonínu Skalákovi a majitelka domu.

Dům má prostorný, cihlou zaklenutý sklep. Dvě místnosti jsou menší (asi 1,5 × 3 m) a jedna místnost je větší (asi 4 × 3,5 m) se zachovalými nádržemi-vanami, prozatím nejasného účelu. Stěny jsou vyzděné z kamenů.

Martin Škába ve spolupráci s Muzeem Říčany

 

Cihlou zaklenutý sklep s vanou v rohuDům čp. 9 (úplně vlevo) – pohled z roku 1895

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena