Sklepy říčanských domů: dům čp. 65, U Vaverů

25. 8. 2023

Tentokrát se vydáme do domu, který patří šířkou svého průčelí mezi největší dominanty severní strany říčanského náměstí. Starousedlíci jej znají pod názvem “U Vaverů”. V restauraci, která se v domě dřív nacházela, založili naši předkové v roce 1896 Tělocvičnou jednotu Sokol Říčany.

Zajímavé milníky tohoto domu souvisejí se jmény majitelů Lidmily Čístecké a Josefa Čísteckého. Dům zakoupili v roce 1861. V roce 1868 nechali zbudovat „amerikánský sklep“, tj. sklep, který bylo možné v zimě naplnit ledem pro chlazení v letních měsících. V roce 1871 nechali na zahradě patřící k domu vystavět taneční sál. V roce 1886 dům koupil Jan Kovářík. Ten nechal dům v roce 1887 celý zbourat a postavil dům nový (ve skoro identické architektonické podobě můžeme dům dnes vidět i my). Od roku 1906 dům vlastnili Josef a Anna Kašpárkovi. Roku 1926 se majiteli domu stali Anastázie a Antonín Vaverovi, kteří zde provozovali známou restauraci. Jak dokládají archivní snímky, její název zněl Velkopopovická zahradní restaurace U Sokola Antonína Vavery.

V roce 1871 zde měl svatbu František Dobiáš, měšťan a hostinský z domu čp. 65, s Annou Grillovou. V roce 1874 se tady Josefu Chmelovi, řezníkovi v čp. 65, a jeho ženě Františce narodila dcera Barbara. V roce 1877 se zde oženil Vojtěch Šůra, bývalý hostinský z čp. 65, s Veronikou Pechatovou. V roce 1879 v tomto domě zemřela ve věku 26 letKateřina, manželka Františka Kozla, hostinského z čp. 65. V roce 1886 se František Kozel oženil s Barborou Pavlíkovou. V roce 1888 zde odešla ve věku 85 let na věčnost Lidmila Čístecká, vdova po zemřelém Josefovi Čísteckém, mlynáři v Říčanech. V roce 1889 zde měl svatbu Jan Kovářík, majitel tohoto domu, s Františkou rozenou Šoulejovou, dcerou majitele domu čp. 45. V roce 1891 se zde Vincenci Novákovi, hostinskému z čp. 65, a Rosalii, rozené Kohoutové, narodil syn František. V roce 1898 se Josefovi Procházkovi, hostinskému z čp. 65, a Alžbětě, rozené Konupkové, narodila dcera Barbora. V roce 1900 se zde konala svatba Vojtěcha Čížka, krejčího z čp. 65, s Marií Klečalovou. V roce 1903 se tady vdala Božena Klímová, dcera Karla Klímy, starosty města Říčan, bydlící v čp. 65, za Jindřicha Petzolda, c. k. berního adjunkta z čp. 15. V roce 1905 zemřel ve věku 53 let zdejší hostinský Karel Klíma. V roce 1908 se Aloisi Hrubému, hostinskému v tomto domě, a Marii, rozené Šimberské, narodila dcera Aloisie. V roce 1908 zde zemřel teprve čtyřiadvacetiletý Karel Čížek, advokátní solicitátor v Říčanech. V roce 1920 se konala svatba Františky Šafrové z tohoto domu s Josefem Strnadem, zedníkem z Radošovic.

Starý „amerikánský sklep“ byl připojen k dvornímu křídlu budovy. Jeho rozměry byly asi 9 m šířka, 9,5 m délka a 5 m výška. Tento sklep pan Čístecký nechal vystavět na skladování ledu pro chlazení piva. Bohužel sklep není do dnešních dnů dochován, máme jen staré záznamy a plány. Dům je dnes jen částečně podkslepen. Sklepy musely nejspíše vzniknout po roce 1887, kdy byl postaven současný dům. Na starých plánech je nenacházíme. Konstrukčními prvky jsou cihly.                                                     

Martin Škába ve spolupráci s Muzeem Říčany

Říčanské náměstí během církevní slavnosti v roce 1878. Starý, ještě přízemní dům čp. 65 vidíme úplně vpravo.Sklep pod hlavním traktem domu směrem do náměstí

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena