Sklepy říčanských domů: Olivova, čp. 42

30. 4. 2023

Přízemní dům, který stojí v rohu Masarykova náměstí naproti budově nové radnice, je z pohledu dějin zástavby velmi hodnotný. Patří totiž mezi nejstarší domy v historickém jádru Říčan. A stále je v centru naší pozornosti. Desítky let se v něm nachází obchod s tabákovými výrobky a mnoho z nás si sem chodí vyzvedávat nejrůznější zásilky.

Jak píše Gustav Trnka v knize Město Říčany v přítomnosti a minulosti, dům vznikl před rokem 1770. Má krásné a zachovalé sklepení od vou místnostech. Vstup do sklepa není zcela obyčejný. Nejprve musíme zvednout poklop v podlaze a až poté lze sejít do první místnosti s klenutým stropem. Ve zdi opět nacházíme niku, se kterou jsme se již setkali při exkurzích do dalších místních sklepů.

Majitelé domu podle Gustava Trnky a katastru: Od roku 1827 vlastnila dům rodina Jelínkových, v roce 1863 Josefa Peržilková a v dalších letech František a Marie Dobiášovi (1883), Klára Grillová (1899), Marie Grillová (1912) a František a Růžena Pacinovi (1946).

Nájemci a obyvatelé podle záznamů z matrik: V roce 1867 proběhla svatba Václava Kefurta, obuvníka z Mnichovic čp. 5, a Anny Jelínkové, dcery Jana Jelínka z čp. 42. V roce 1868 se oženil Antonín Svatoš, truhlář z čp. 42, s Kristýnou Tesaříkovou, dcerou Josefa Tesaříka, mistra obuvnického. Roku 1888 v tomto domě zemřela čtyřiaosmdesátiletá Regina Grillová, manželka Josefa Grilla, c. k. finančního naddozorce ve výslužbě. O dva roky později odešel na věčnost i osmaosmdesátiletý Josef Grill. V roce 1896 v tomto domě skonal Ignác Peusler, finanční naddozorce, manžel Marie rozené Grillové. Roku 1911 zde zemřela Klára Teresie Grillová, soukromnice v Říčanech čp. 42. V roce 1925 si vzal cukrář František Pacina obyvatelku tohoto domu Růženu Hanouskovou. Roku 1920 se oženil Karel Hanousek, někdejší správce kanceláře župy v Šasích na Slovensku, který bydlel právě v domě čp. 42. Za ženu si vzal Marii Houžvičkovou z čp. 34, dceru Josefa Houžvičky, hostinského a řezníka v Říčanech. V roce 1930 měl svatbu František Černický, v čp. 42 bydlící profesor učící na I. státním reálném gymnáziu v Praze 12, s Alžbětou Hofmanovou, dcerou Františka Hofmana, majitele parní pily a realit v Říčanech. V roce 1937 se konala svatba Josefa Hanuše, advokátního úředníka ve Velkých Popovicích čp. 20, a Marie Černické, advokátní úřednice z čp. 42. Svatba dalšího obyvatele tohoto domu se konala o rok později – to se ženil   Jan Černický, řidič Československých státních drah v Říčanech, s Amalií Vokurkovou, toho času v domácnosti.

Martin Škába ve spolupráci s Muzeem Říčany

Pohled do centra města před rokem 1911. Nízký dům čp. 42 vidíme za tehdejším hostincem na rohu náměstí a Olivovy uliceDo zachovalého sklepa s klenutým stropem se schází přes poklop

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena