Školní klub v ZŠ při Olivově dětské léčebně

5. 5. 2024

Školní klub je součástí naší základní školy již dlouho. Na rozdíl od běžných škol funguje v dopoledních hodinách, kdy probíhají léčebné procedury.

Klub není pouze místem odpočinku, žáci pracují podle týdenních tematických plánů, kde je důraz kladen na provázání učebních předmětů. Na vlastní kůži si vyzkoušejí třeba to, jak se může cítit člověk s postižením. Učí se prostřít stůl, hravou formou poznávají historii léčebny nebo se dozvídají o zdravém životním stylu. Vyzkoušejí si různé rukodělné činnosti, zabrousí i do světa umění a získají poznatky z uměleckých předmětů, které se zde ve škole nevyučují. Při odpočinku dětem vychovatelka čte, mohou hrát klidové hry nebo si povídat. Ani pohyb jim nechybí.

V odpoledních hodinách mohou navštěvovat dřevařskou dílnu v areálu léčebny. Učí se pracovat s nářadím a vyřezávají ze dřeva různé výrobky.

Školní klub byl nedávno zmodernizován. Máme interaktivní tabuli s výukovými programy, do vybavení patří také klavír a kytara. Děti si tak mohou vyzkoušet hru na hudební nástroje.

Klub zahrnuje i kurz tvůrčího psaní, kde děti zkoušejí psát v různých žánrech, skládají básně, rapují. Věnují se vyjádření nálady, popisu místa, lidí. Dozvídají se, jak funguje jejich kreativita a co ji spouští.

Paní vychovatelka vystudovala speciální pedagogiku v oblasti etopedie a má dlouholetou praxi. V loňském roce se podílela na vzniku knihy Žánrovky. Kniha se stala učebním materiálem i díky kolegyním, které vypracovaly ke knize pracovní listy. Je vhodná pro žáky 7.–9. tříd a středoškoláky. Žáci tak mají možnost poznat, co je literární žánr a jak ve kterém psát.

Vloni také proběhla vernisáž k ilustracím z knihy. Na slavnostním večeru vystoupily děti ze ZŠ Bezručova s panem učitelem Mužíkem. Na akci zahrál i houslový virtuos Jaroslav Svěcený a herečka Zdeňka Žádniková přednesla z Žánrovek Pověst o Olivovně. Výtěžek z koupě knihy jde na dobročinné účely.

Děkujeme tímto nejen všem zúčastněným, ale i ODL, která nás podpořila finančně, pronajala nám prostor kaple a pomáhala s organizací akce.

V našem školním klubu se děti rozhodně nudit nebudou a samy se o tom mohou přesvědčit.

 

Silvie Rákosníková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena