Slovo úvodem, květen 2021

2. 5. 2021

Hana Špačková

místostarostka

Tak tu máme zase vytoužené jaro. Po letošní sice krásné, ale dlouhé a kvůli pandemii nepříjemné zimě jsme ho uvítali s nadšením. A jako každý rok, rozjelo se kolo zápisů do mateřských a základních škol. A jako každoročně s řediteli škol, které zřizuje město Říčany, pečlivě spolupracujeme a připravujeme kritéria pro přijetí dětí ke vzdělávání. Věřte nebo nevěřte, je to složitá a zapeklitá práce. Na jednu stranu bychom měli rádi náruč otevřenou a postarali se o každého malého tvorečka, který se po Říčanech a jeho blízkém i širokém okolí pohybuje. Ale nejde to a je nám to strašně líto. Těch tvorečků, kterým naše školy imponují a touží je navštěvovat, je příliš mnoho, a proto musíme být přísní. Musíme a děláme to. Stanovujeme přesná, jasná a hlavně spravedlivá pravidla, koho do mateřské školy nebo do první třídy přijmout. Jsou to jednoznačně obyvatelé s trvalým bydlištěm v Říčanech – já mluvím ale o skutečných našich občanech. V praxi to tak totiž vždycky není.

Kapacita hlavně základních škol se stále zmenšuje, dalo by se říci, že se pohybujeme na hranici našich možností. Vždyť víte, že usilujeme o výstavbu nové budovy pro 1. základní školu, která bude stát na Komenského náměstí a má mít kapacitu 540 žáků. A na Větrníku zase stavíme novou mateřskou školu s kapacitou 100 dětí. Ale musím říci, že bojujeme s dalšími závažnými okolnostmi, proč si nemůžeme dovolit přijmout ke vzdělávání děti z okolí.

Každé nové místo v základní škole přijde naši obec na více než 750 tisíc korun, a to jsem hodně střízlivá v odhadu. Naproti tomu, chceme a máme se starat především o občany, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Říčanech a obec od státu (z tzv. rozpočtového určení daní) získává prostředky, které tvoří podstatnou část městského rozpočtu, jež vkládáme do budování již zmíněné školy a další infrastruktury atd. Je to začarovaný kruh, ale cítíte také, že nemáme peníze na rozdávání a nemůžeme si dovolit hostit v našich školách děti, které nepřispívají do našeho rozpočtu, o jejich rodičích ani nemluvě? Proto nám připadá nesprávné, aby byly děti z okolí fiktivně svými rodiči přihlašovány na říčanské adresy a hned po zápisu zase odhlášeny. Tyto dušičky, a je mi moc líto, že to musím pojmenovat, ukrajují z našeho rozpočtu dost peněz, které bychom jinak využili na budování tolik potřebných škol, sportovišť, silnic, kanalizace nebo parků. Proto jsme ve shodě s našimi řediteli základních škol přistoupili ke zpřísnění kritérií pro přijetí dětí ke vzdělávání.  Věříme, že říčanská veřejnost náš postup ocení a podpoří. 

Letošní jaro ještě přineslo další nepříjemnou zprávu. Již zmíněný záměr postavit novou školní budovu se setkal s prvním neúspěchem. Nabídnutá cena v soutěži na zhotovení díla je vyšší, než si může naše město dovolit. Důvodem je zejména citelné zvýšení cen stavebních prací v posledním roce vlivem pandemie a zvýšení cen materiálu (např. dřeva). Je to nepříjemné, nicméně zároveň je to výzva pustit se do všech složitých a komplikovaných jednání s představiteli státu, firem nebo dotačními orgány s ještě větší vervou a připravit v brzké době nové výběrové řízení. Rádi bychom to zvládli rychle, situace ve školách je kritická.

Ale abych zakončila pozitivně -  věřím, že se nakonec podaří výstavbu nové školní budovy dobře vysoutěžit, podaří se nám získat více peněz z dotačních prostředků a město nezadlužit vůbec nebo minimálně, školu skvěle postavit, a žáky přivítat podle plánu v září 2023. Vždyť po letošním školním roce si to opravdu zaslouží.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena