Slovo úvodem, leden 2021

1. 1. 2021

David Michalička

starosta města

Vážení spoluobčané,

devatenácti hlasy zastupitelů jsem byl zvolen novým starostou Říčan. Ve funkci nahrazuji dlouholetého a velmi úspěšného starostu Vladimíra Kořena.

Je to pro mě obrovská čest. Samotná pozice starosty, ale i důvěra všech zastupitelů napříč politickým spektrem jsou zavazující. Velice si vážím možnosti vést naše město. Tady jsem vyrostl, mám zde rodinu, spolužáky, známé. Říčany doopravdy a upřímně miluji.

Zastupitelem jsem deset let. Od začátku éry Klidného města stojím s ostatními po boku starosty Vladimíra Kořena a posledních šest let pracuji na radnici. Nejprve jako radní, pak jako místostarosta. Hodně jsem se od Vládi naučil a snad jsme, společně s dalšími kolegy, pro Říčany něco dokázali. Když mě před více než rokem oslovil, abych v polovině období převzal pozici starosty, chvíli jsem váhal. Vím totiž, že to je neuvěřitelně náročná a odpovědná funkce. Díky podpoře Vladimíra i dalších členů a příznivců Klidného města jsem nakonec tuto životní výzvu přijal.

Rozhodl jsem se tak proto, že chci nadále bránit nejdůležitější hodnoty a principy, na kterých občanská iniciativa Klidné město vznikla. Těmi jsou udržitelný rozvoj a péče o kvalitu života místních obyvatel. Klíčem k tomu je platný územní plán a etapizace, kterou jsme prosadili. Vždy budu bojovat proti nepřiměřené výstavbě a příliš rychlému nárůstu počtu obyvatel.

Ať ale chceme či nechceme, život v Říčanech se, bohužel, postupně zrychluje. Blízkost Prahy s sebou kromě výhod nese i výraznou automobilovou zátěž,  spěch i nervozitu. Mým cílem je udržet charakter malého, samostatného města, kde kromě vybavenosti a služeb bude vždy dostatek přírody, klidu a míst pro odpočinek a relaxaci.

Jakou vizi mám pro Říčany? I když se za posledních deset let podařilo mnoho zásadních problémů vyřešit, vždy je co vylepšovat. Budu například klást ještě větší důraz na úklid a údržbu města. V době, kdy čekáme propad příjmů a méně nových investic, bude o to důležitější řádně spravovat to, co máme. Chci se též zaměřit na detaily, které často rozhodují. Nedomyšlená drobnost či špatná údržba totiž dokáží zkazit celkový obraz jinak podařeného projektu.

Jako velký cíl mám zahájení přípravy takzvaného „Velkého třesku“. Jeho výsledkem by měl být stav, kdy všechny městské komunikace budou mít vodovod, kanalizaci a kvalitní zpevněný povrch včetně moderních zklidňujících prvků. Tento sen bude samozřejmě drahý a nebude hned. Dle mého názoru je ale třeba jej začít připravovat.

V neposlední řadě bych rád zjednodušil činnost úřadu. Některé zastaralé procesy a byrokracie zbytečně zatěžují jak zaměstnance, tak klienty. Elektronizace i jiná chytrá řešení mají zajistit, aby občan získal pohodlněji a rychleji to, co potřebuje, aniž by měl pocit, že je do novinek tlačen proti své vůli. Rád bych, mimo jiné,  dotáhl ideu zřízení hlavního kontaktního místa úřadu, kde klient dostane veškeré potřebné informace.

Budu se snažit hledat rovnováhu. Mezi novým a tradičním, mezi dravostí a opatrností, mezi městem a místními spolky, mezi lidmi, mladými a starými, mezi člověkem, technikou a přírodou. Budu hledat i rovnováhu mezi jednotlivými zastupiteli. Zatím věřím, že to půjde dobře, protože tu všichni žijeme a chceme žit společně.

Do nového roku vám všem přeji hlavně pevné zdraví, protože to je to nejdůležitější vůbec.

 

Milý Vladimíre, kolego, kamaráde,

rád bych Ti touto formou poděkoval za vše, co jsi udělal pro toto město a pro nás, jeho občany. Během deseti let se Říčany z neznámého městečka u Prahy staly vzorem pro ostatní. Jsme doslova na špičce žebříčku. Zejména díky Tobě.

Obdivuji Tvou energii a zápal, s jakými jsi celých deset let na radnici pracoval. Oceňuji Tvé skvělé nápady a vize, které se téměř vždy vyplnily. Vyzdvihuji pokoru, poctivost a smysl pro pravdu i spravedlnost, které Ti nikdy nechyběly. 

Velice si vážím toho, že jsi vybral právě mě, abych pokračoval v nastaveném směru. Nebude to lehké, to vím. Mnozí budou srovnávat a laťka je velmi vysoko. Já přesto věřím, že to zvládnu. Měl jsem totiž nejlepšího učitele a stojí za mnou silný tým. Držím Ti palce v životě i další tvůrčí práci.  Dal jsi Říčanům srdce i tvář a za to Ti patří velký dík.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena