Slovo úvodem, listopad 2020

1. 11. 2020

Vladimír Kořen

starosta města

Vážení obyvatelé Říčan,

prožíváme druhou vlnu epidemie nemoci COVID-19. Oproti té jarní je podzim zcela jiný. Jsme premianty, ale z opačného úhlu. Jsme první na světě v rychlosti šíření této nemoci a zdravotnický systém se chvěje pod náporem tisíců lidí, kteří potřebují lékařskou pomoc. Drtivá většina lidí zvládne nemoc v domácím léčení, zhruba každý desátý má ale průběh složitější. A protože se virus rozšířil mezi stovkami tisíc lidí, pomoc v nemocnici potřebuje ohromná skupina pacientů.

Vnímám, že atmosféra ve společnosti je jiná. Část společnosti nad nemocí mávne rukou, jiná část se odevzdává osudu, další říkají, že ekonomická krize přinese ještě více obětí. A roste počet lidí, kteří opatření odmítají. Odvolávají se na svobodu, ale existuje vůbec svoboda šířit nemoci a ohrožovat jiné? Atmosféru zahušťuje i chování špiček naší země. Je to velmi smutný pohled, ale snahu zpomalit epidemii nesmíme vzdát. Obecným principem mravním nám musí záležet na každém lidském životu a jeho ochraně. Ať jde
o člověka blízkého nebo neznámého. Vím, že jsme unavení, dezorientovaní, chybí nám všem důvěra… Respektujme, prosím, základní poznání:

1. vir čínské chřipky umí člověka zabít nebo mu dlouhodobě poškodit zdraví

2. rychlé šíření dokáže zahltit zdravotnický systém a ohrozit lidi, kteří potřebují lékaře

3. jediné, co epidemii zastaví, je minimální kontakt mezi lidmi

Každý z nás může být článkem epidemického řetězu, na jehož konci je něčí smrt. Každý z nás se ale může pokusit tento řetěz přetrhnout tím, že se bude chovat odpovědně. Jarní atmosféra se vyznačovala vlnou příkladů dobrého srdce, lidského pochopení a sounáležitosti. Chovali jsme se k sobě jinak. Šili roušky, rozdávali dezinfekci, ptali jsme se sousedů na jejich osud… Cítím, že právě teď potřebujeme zvednout vlnu lidství, která nás provede těžkou dobou. Potřebujeme dobrovolníky v nemocnicích, potřebujeme pomáhat seniorům, potřebujeme nenechat na holičkách naše sousedy či obchodníky, potřebujeme být spolu, pomáhat si a nezapomínat na druhé. Ta energie i schopnosti jsou stále ve vás…. Vím to.

Žijeme ve městě, které je první z hlediska kvality života v České republice. Už potřetí jsme v čele tabulky, která hodnotí mnoho ukazatelů. Je to především vaše zásluha. Ale je to také náš morální závazek. Musíme rozlévat naději, nadhled a hlavně sílu do okolních měst. Právě ctnosti jsou nejvyšší kvalitou lidského bytí. 

Milí sousedé, nejen naše město potřebuje nyní vaši pomoc v těžké době. Prosím, hledejte, kde můžete být potřební, kde můžete rozdávat jistotu, rozvahu a klid… a držte dobrou mysl! Touhle vlnou proplujeme.  

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena