Sokolovská, Zahradní a V Doubí

25. 8. 2023

Rozsáhlá a komplikovaná rekonstrukce komunikací a infrastruktury v této lokalitě je dokončena. Provedena byla oprava splaškové kanalizace a vodovodního řadu. Opravu si vyžádal i špatný stav plynovodu. Firma T4 Building, s. r. o., provedla odvodnění dotčených komunikací včetně vybudování dešťové kanalizace a uličních vpustí. Komunikace nakonec dostaly nový asfaltový povrch včetně nových krajníků. Byly upraveny vjezdy k nemovitostem i místa pro parkování. Celková výše rekonstrukce činí 20 549 180,82 Kč včetně DPH.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena