Spokojené děti = spokojení rodiče

9. 4. 2013

Mikešova školka v Tehově vyhodnocovala spokojenost rodičů

 

Mikešova školka nabízí svůj program pro předškolní děti již od roku 2007. Otázka spokojenosti na straně rodičů i dětí byla a je pro nás zásadní. Z praxe známe, že množství různých aktivit a kroužků nemusí nutně znamenat pozitivní výsledek. Proto dbáme na vyváženost dne, individuální přístup k jednotlivci a neopomínáme prostor pro volnou hru dětí.

Během let byl náš program upravován, obohacován a proto nás zajímal názor rodičů, kteří nám na podstatnou část dne svěřují své ratolesti. Posuďte sami, jak to dopadlo:

 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI RODIČŮ 2013

Ano

Neumím

posoudit

Ne

1.

Jste spokojení s celotýdenní náplní dne?

92%

8%

2.

Doplnili byste do programu jinou aktivitu?

12%

9%

79%

3.

Je dostačující počet kulturních akcí a ostatních aktivit?

85%

15%

4.

Jste dostatečně informování o dění v MŠ prostřednícím nástěnek, web-u, FB?

92%

8%

5.

Jste spokojení s přístupem, komunikací učitelek – k rodičům, k dětem?

92%

8%

6.

Jste spokojení s komunikací s paní ředitelkou?

100%

7.

Vyhovuje Vám pracovní doba MŠ?

100%

8

Cítí se podle Vás Vaše dítě v MŠ šťastné, spokojené, neustrkované;

má dost prostoru pro svoji realizaci a rozvoj svých schopností?

92%

8%

9.

Budova MŠ je řádně uklizena a působí esteticky.

92%

8%

10.

Jste spokojení s vybavením MŠ – je vybavena vhodným a bezpečným nábytkem, hračkami, které mají dobrý vliv na dítě a

jsou bezpečné, mají děti dostatek vhodných didaktických pomůcek?

70%

30%

11.

Mám dojem, že dítě je díky docházce do MŠ více samostatné.

77%

23%

12.

MŠ je vstřícná k potřebám rodičů.

92%

8%

13.

Moje dítě chodí domů spokojené.

92%

8%

14.

MŠ se věnuje přípravě dětí na základní školu v dostatečné míře.

70%

30%

15.

Doporučili byste naši školku?

100%

16.

Ostatní připomínky, podněty, návrhy, různá sdělení

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena