Společenství AA v Říčanech

7. 7. 2022

V Říčanech již dva roky existuje skupina AA (Anonymní alkoholici), kde se scházejí lidé, kteří přestali pít, mění své životy. Pomáhají si navzájem a také všem ostatním, kteří touží přestat pít. 
Jsme součástí celosvětového společenství. V České republice existuje mnoho desítek skupin, které jsou 
zastoupeny ve všech větších městech. V Praze existuje několik skupin a setkání probíhají i několikrát denně. Informace o nich a mnoho dalších užitečných naleznete na webových stránkách.

https:// www.anonymnialkoholici.cz/. 

PREAMBULE AA 

Anonymní alkoholici je společenství lidí, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholizmu. 

Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. 

Nemáme žádné povinné poplatky ani vstupné, jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. 

Anonymní alkoholici nejsou spojeni s žádnou sektou, církví, politickou organizací či jakoukoliv jinou institucí. Nepřejí si zaplést se do jakékoli rozepře, neodporují, ale ani nepodporují 
žádné vnější programy. 

Našim prvotním účelem je zůstat střízliví a pomáhat ostatním alkoholikům střízlivosti dosahovat. 
Podle statistik v České republice umírá v důsledku konzumace alkoholu asi šest a půl tisíce osob 
ročně. Více než 1,5 milionu dospělých Čechů pije rizikově. Stále více přibývá lidí, kteří trpí a pití alkoholu jim způsobuje problémy. Sdružení Anonymních alkoholiků pro ně může být cestou, jak se ze začarovaného kruhu dostat zpět. 

Principem skupinového sezení je sdílení svých zkušeností s alkoholem a závislostí s ostatními alkoholiky. 
Sezení trvá zpravidla hodinu. Máte problém s alkoholem a nedaří se vám přestat? Řešení existuje. 

Kontakt na říčanskou skupinu: 

tel. 603 147 550 (Pavel)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena