Spolek „přátel“ přírody a Staráku

30. 9. 2016

Názor Václav Macinauer

Tak naše pětice radních za tzv. Klidné město ze sedmičlenné MR letos opět udělila tomu neskutečnému řevu včetně světelných efektů na Staráku uprostřed lesa výjimku  z OZV 2/2016  a zrušila noční klid až do ranních hodin. Jsou to radní Kořen, Špačková, Polánský, Mrázek a Michalička. Je s podivem, jaký vztah k přírodě mají tito vesměs vysokoškolsky vzdělaní lidé, a bohužel státní správa pod vedením poslušného tajemníka Maříka je ve vleku této pochybné samosprávy a nekoná to, k čemu je určena, to je k ochraně přírody.

Na základě zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsem si vyžádal všechny dokumenty o této akci v roce 2014 a 2016. Je zajímavé, jakou džungli v dokumentech týkajících se této akce  jsou zúčastnění schopni vytvořit, aby mohli tuto prasárnu realizovat.

Akci pořádal tzv. „Spolek přátel starého koupadla  z. s.“, který je zastoupen předsedou Kateřinou  Gazdovou. Tento z. s. je registrován s jedním členem, a to právě Kateřinou Gazdovou, a má ve svých stanovách „ochranu přírody a krajinného rázu v okolí starého koupadla“,(naše pětice radních je zase z Klidného města) ale mnohé nasvědčuje tomu,  že spolek je jakousi přikrývkou živnostenského podnikání paní předsedkyně, kdy veškerý zisk bude prý spotřebován na činnost spolku. Chytré že?

Starák byl i letos pořádán protiprávně m. j. z toho důvodu, že ke konání  akce nebyla udělena výjimka podle §20 odst. 4 zákona o lesích vlastníky touto akcí dotčených lesů, tzn. přinejmenším Města Říčany, Lesů ČR, dále vlastníků lesních pozemků 491/2, 521/1 a 527. Navíc bylo opět nejhrubším možným způsobem porušeno ustanovení § 9 odst. 1 zákona o myslivosti, který nezná žádnou výjimku.

Co se týče Říčan, udělení výjimky z doby trvání nočního klidu, tzn. výjimky z OZV Města Říčany v rámci samostatné působnosti, nenahrazuje výjimku ve smyslu §20 odst. 4 zákona o lesích, jako vyšší právní normy. To ostatně bylo OŽP MěÚ Říčany Krajským úřadem sděleno již v roce 2014, jak je ale vidět, marně.

Nakonec: neměla by se tato akce objevit v televizním pořadu „Zázraky přírody“, který náš pan starosta tak líbivě moderuje?

 

                                                                                                                                                                       Václav Macinauer

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena