Srnčí palouček a skauti z Mnichovic v roce 1947

7. 7. 2022

Názor M. Vrabec

V ŘK duben 2022, s. 36, je uveřejněn článek Jiřího Pánka „Srnčí palouček 2 – historie“, kde autor popisuje využití paloučku pro skautské tábory. To evokovalo moji vzpomínku na událost popsanou v mnichovické Kronice 47. oddílu Jirky Zahradníka.

Oddíl byl založen před 2. sv. válkou Ladislavem Šrámkem, jeho zástupcem byl Jiří Zahradník, rodák z Pyšel, který za Mnichovice hrál pozemní hokej. Padl v květnu 1945 v Praze. Za okupace byl oddíl rozpuštěn a obnoven po válce Ladislavem Šrámkem.

Na památku Jiřího Zahradníka se hrál v Mnichovicích turnaj v pozemním hokeji a byl pojmenován 47. skautský oddíl. Oddíl měl dvě družiny, z nichž 6. června 2022 žijí:

I. družina Ostříži: Jiří Dlabač Bačík (1931), Karel Rambousek Ouřední osoba (1933), Josef Pokorný Pík (1934); II. družina Rackové: Jiří Müller Bíža (1935) a František Skála (1935).

Zahajovací táborový oheň se konal v září 1947 v Kolodějích za Zittovým mlýnem, za účasti 13 členů oddílu. Z účastníků dne 6. června 2022 žijí zmínění Karel Rambousek Ouřední osoba, Josef Pokorný Pík, Jiří Müller Bíža a František Skála.

 

Z kroniky oddílu:

Dvoudenní okrskový sjezd v Říčanech (text jazykově neupravován)

Jednoho dne se objevila na informační tabuli zpráva tohoto znění:

Okrskový rozkaz č. 3

Jelikož se koná v Říčanech ve dnech 13. a 14. září (1947) okrskový sjezd je středisko Mnichovice povinno se jej zúčastniti.

Podepsán Pěkný, okrskový velitel

 

Všichni jsme hned bujaře zaplesali a žhavými slovy velebili bratra Pěkného.

Když jsme se dočkali soboty, hodili jsme torny na záda a šlo se. Uondáni „jazyk až na vestě“ jsme přišli do Říčan a tam jsme ke svému úžasu a vzteku viděli, že jsme jediné středisko, které je přesně na místě.

Později (asi za ½ hodiny) se přišli podívati na shromaždiště též Říčanské středisko. Za ½ hodiny přišel br. Pěkný a br. Tuwan.

…Tuwan dal nastoupiti všechny přítomné (mimo bra Pěkného) a odebrali jsme se na místo tábořiště na „Srnčím palouku“ za Říčanami.

Tam se postavily stany a připravovali jsme se na táborák. Táborák byl celkem dobrý, až na některé trapné scény.

V noci ve 12 hod. nás Tuwan vzbudil a za značného nadávání, křiku jsme se vypravili do lesa na noční pochodové cvičení. Sem, tam někdo vykřikl – to mezi vztaženýma rukama proklouzl strom a nemilosrdně pohladí dotyčného.

Druhý den byly různé závody a hry. Také sem tam nějaká debata se vyskytne, ale je včas zažehnána.

Když jsme se již nudili nařídil Robin odchod.

Pirát

 

Miroslav Vrabec Osmička, družina Tygři, oddíl Naděje Mnichovice

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena