Srnčí palouček, 3. část - současnost

1. 5. 2022

     V roce 2007 se o Srnčí palouček začal starat Okrašlovací spolek z. s. v Říčanech. Prvním úkolem byla likvidace invazivní rostliny křídlatky japonské, která zcela ovládla přední část paloučku. Postupně byl odvezen odpad, poraženy některé náletové stromy, vykopány a odvezeny pařezy, osazena lavička, upravena cesta a její odvodnění, zřízeno zimoviště pro plazy a zejména rekultivací obnovena květnatá louka.

      V současné době Srnčí palouček sečeme dvakrát ročně. Trávu, která obsahuje více kvetoucích rostlin, necháme zaschnout, aby se květy vysemenily. Snažíme se, aby zde rostly pouze původní rostliny a nedocházelo tak ke změně genetické struktury. K tomu dochází často při vysévání rostlin z jiných zemí, ale i z jiných koutů Česka. Mělo by být použito pouze regionální osivo, které je složeno z původních druhů typických pro danou oblast. Vzorek toho osiva jsme dostali z Muzea v Říčanech.

      Posečenou a vysemeněnou trávu shrabeme a ukládáme na hromady mimo louku. Kvetoucí rostliny nechtějí vyhnojenou půdu, takže tráva se nepoužívá jako mulč.

     Snažíme se o různorodost rostlin a k tomu je třeba omezovat výskyt některých rychle se množících rostlin, např. lopuchu, pcháče, kopřiv, pěťouru, šťovíku okrouhlolistého, svízele přítuly, netýkavky malokvěté. Pcháč obecný je jedním z nejnebezpečnějších a obtížně likvidovatelných  plevelů. Tyto rostliny by během pár let pokryly celý Srnčí palouček. Samozřejmě nepoužíváme chemii, ale pouze motyčku nebo rýč a hlavně nenecháváme tyto rostliny ve velkém vysemenit. Část těchto rostlin je ponechána, protože to jsou žírné rostliny (potrava) pro různé housenky.

      Mezi další činnosti na Srnčím paloučku patří odstranění spadlých větví a stromů. Bohužel naši snahu narušují přemnožení divočáci. Proto musíme průběžně rovnat rozrytou zem, aby bylo vůbec možné trávu posekat a shrabat, a také zachránit alespoň některé poničené rostliny.

     V plánu máme i údržbové práce na potůčku a také na přilehlém rybníčku. Začlenění Srnčího paloučku do přírodního krajinného parku, který vyhlásilo Město Říčany, zaručuje další existenci paloučku a jeho biotopu, který je jedním z posledních svého druhu v Říčanech.

     Srnčí palouček je krásné místo v čisté přírodě. Můžete se o tom přesvědčit. Stačí Srnčí palouček navštívit a jen pozorovat přírodu, být její součástí.

 

Eva Drncová, Jiří Pánek

Okrašlovací spolek v Říčanech

     

    

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena