SSC Říčany – Říčanský studentský sportovní klub

1. 3. 2024

V médiích se dnes můžeme setkat s tím, že v Říčanech hraje hokej klub s názvem SSC Říčany. Málo se však ví, že klub s tímto označením má svou tradici a byl založen na přelomu roků 1930 a 1931. U jeho vzniku stála parta studentů, kteří chtěli hrát „kanadský hockey“, který se v tomto období rozšiřoval v Československu.

Již existující říčanské kluby ale o hokej nejevily zájem. Díky úsilí a touze si zahrát se ovšem skupině nadšenců podařilo zorganizovat první zápas, a to 25. ledna 1931. Ve Velkých Popovicích se tito hráči utkali s týmem SK Popovice. Jsou známa jména těch, kteří se o to zasloužili. V této sezoně si s Popovicemi zahráli ještě dvakrát. Utkání sehráli mladíci, které lze považovat také za zakladatele klubu: Hybner, Němeček, Červený, Čížek, Turnovský, Zvolský, Hlaváček, Sommer, Lacina, Vobora a Škába. Dalšími spoluzakladateli pak byli Novotný, Zeman, Mára a Andršt. O tom, jak proběhla organizace zápasů, informace chybějí.

Jednou z vůdčích sil byl nepochybně Josef Němeček (později student práv na Univerzitě Karlově), který začal psát kroniku klubu. Máme dochovány zápisy z let 1931 až 1936. Díky nim je možné dohledat, jak se klub sportovně vyvíjel. Kronika nabízí výhradně komentáře k zápasům.

 Rybníky a kluziště

Hokej se hrál v Říčanech a Radošovicích na všech rybnících. Možná, že se hrálo i na „Sokoláku“, kde mívali sokolové ledovou plochu pro bruslení. Hřiště se upravovala před zápasem. Nemáme informace, jak vypadaly mantinely. Určitě byly nižší než nyní a s jejich stěhováním a instalací na různá místa ve městě byla velká práce. Stěhování zřejmě zajišťovali sami hráči. Nikde se v kronice nepíše o hokejové výbavě. Hokej byl proti dnešku pomalejší, takže nedocházelo tolik ke kontaktu hráčů. Podstatným problémem bylo počasí. Sezona trvala většinou od prosince do února. To vedlo k tomu, že se často hrála dvě utkání v jednom dni. Hřiště se na rybníku stěhovalo, aby i pro druhé utkání byl v rámci možností kvalitní povrch ledu.

 Benefice pro SSC

Chybí údaje o tom, jaké bylo složení výboru a kdo byl předsedou, který reprezentoval SSC na veřejnosti. Nikde se nemluví o financování činnosti. Je pravděpodobné, že financování zajišťovaly rodiny studentů. Existuje pouze zmínka, že divadelní spolek Tyl sehrál benefiční představení, z něhož byla část výnosu darována SSC.

 Zápasy

V roce 1931 se hrály dva zápasy ve Velkých Popovicích. První zápas skončil vítězstvím Říčan 20 : 5. V odvetě SSC prohrálo. Třetí utkání se hrálo již v Říčanech a domácí vyhráli 8 : 2. Zajímavé je, jak se na utkání cestovalo. Jelo se vlakem do Strančic a pak šli mladíci pěšky po zasněžené cestě do Popovic. Nároky na fyzičku to byly značné. V sezoně 1931/1932, která začala 20. prosince 1931, byl výběr soupeřů pestřejší. Hrálo se s celky pražských gymnázií a nově přibyl SKS Benešov, což byl také studentský klub. Největším úspěchem bylo, že do Říčan přijela hrát rezerva SK Slavia. Slavia měla své hokejové sídlo v Jevanech (zřejmě na některém z rybníků), a tak Říčanští jezdili hrát i do Jevan. Zápas v Říčanech skončil remízou 2 : 2. Utkání zhlédlo asi 240 diváků a noviny ho komentovaly jako výbornou reklamu „Kanady“. Sehráno bylo celkem 21 zápasů, z toho 7 vítězných. Začala se připravovat rezerva. V období 1932/1933 došlo k výrazným změnám. Především se začala hrát mistrovská utkání. Klub SSC byl zapojen do pražské župy. Její konstrukce je patrná z faksimile novinového výstřižku. Ŕíčanský SSC svoji třídu vyhrál. Mezi další úspěchy patřilo, když do Říčan přijely hrát hokej pražské velkokluby LTC (Lawn Tennis Club) Praha a I. ČLTK (I. český lawn-tenisový klub) Praha. Druhý klub měl sídlo na Štvanici, takže naši hráči si zahráli i na pražském zimním stadionu.

Rostoucí zájem o hokej

Díky atraktivitě zápasů se zvyšoval zájem o hokej, hlásili se další hráči a byla vytvořena rezerva. První družstvo mělo k dispozici již dva útoky. Dříve se jezdilo většinou s jedním náhradníkem k základní šestici. Říčany svoji pozici v kanadském hokeji posilovaly. Sezona 1933/1934 byla otevřena již v listopadu. V důsledku jednání Vincence Zemana se podařilo pronajmout Zimní stadion Štvanice. Klub SSC hrál opět třídu II. A pražské župy. Skončil na 2. místě za Smíchovem, který postoupil lepším skóre. Je zajímavé, že Zbraslav měla své hřiště na řece, a když tam hrály Říčany, byl zápas ukončen kvůli povodni. Zpestřením sezony byla dvě utkání s DSK Tábor. Říčany oba zápasy prohrály. Obliba hokeje se projevila vstupem žákovského družstva do soutěží. Jsou známa jména sestavy proti Žižkovu. V brance nastoupil Houška, na beku Kamperle se Sommerem, útočné trojice tvořili Medřický, Košek, Šebánek a Kormout, Lacina, Churáček.

Všestranní sportovci

S většinou jmenovaných se pak setkáváme v SSC v dalších letech i v jiných sportech. Například André Houška se do branky postavil v kopané, zakotvil v ligových mužstvech a chytal i v reprezentaci Československa. Hokejová sezona 1934/1935 byla zahájena na nově zřízeném kluzišti na hřišti SK Říčany (dnešním fotbalovém hřišti u Sportovní haly Říčany) utkáním s LTC Praha. Během roku došlo k rozhodnutí, že do I. třídy postoupí kromě Smíchova i SSC. Mužstvo začalo hrát s nejlepšími celky z Prahy. Většina zápasů skončila prohrou a sezona sestupem. Debatovalo se o tom, zda postup byl pro klub přínosem, nebo na obtíž. Většina zápasů se hrála na „zimáku“ v Praze. Do celostátního mistrovství tehdy postoupily LTC a Sparta. Poprvé se objevily zmínky o pokutách a subvencích od vedení hokeje. Po sestupu v sezoně 1935/1936 hrály Říčany II. třídu. Klub opět vyhrával, ale konečná tabulka není k dispozici. Velmi dobře si vedli žáci. Objevila se nová jména – Kocina, Viktora. Zahráli si i zápas s LTC Praha a prohráli jen 2 : 4. Vzniklo ještě družstvo dorostu, které hrálo na setkání organizovaném župou na Štvanici. Touto sezonou kronika končí. Poslední zápis je z 12. března 1936.

Čerstvé zprávy ve Zprávonoši

Další podrobnější informace o dění v SSC přináší Zprávonoš, nástěnné noviny (neboli také Plátek), psaný na psacím stroji a bohatě ilustrovaný. Vždy jen v několika výtiscích vycházel v letech 1942–1944. Z období 1937–1942 se dochovalo minimum informací. Nepochybně tenkrát padlo rozhodnutí o stavbě objektu pro hokej. Byl vybrán pozemek nacházející se nedaleko hřiště SK Říčany ve směru k Marvánku, s možností využití blízkého potoka jako zdroje vody. Zde vyrostl objekt, který již pamatují i současní Říčaňáci pod názvem „Stadiónek“ nebo „Stadík“. Na jeho místě nyní stojí zimní sportovní hala. Ve Zprávonoši z roku 1942 je uveden graf, který ukazuje vývoj počtu členů SSC od roku 1931 do roku 1943. V roce 1938 měl klub kolem stovky členů, v dalším roce došlo k mírnému poklesu (vliv začátku války), ve válečných letech se počet začal výrazně zvyšovat a v roce 1944 jich bylo okolo pěti set. Hrálo v tom roli zrušení Sokola a přechod jeho členů do SSC. To se stalo nejvýznamnější organizací ve sportovním, ale i v kulturním životě v Říčanech za války.

Tuto dobu jsem již zažíval jako člen SSC, byl jsem součástí různých aktivit a četl jsem i Plátek. Pokusím se osvěžit si informace v něm obsažené, zalistovat ve své brožované paměti a podělit se o ně s vámi. Tak snad někdy příště.

František Křížek
Tento text vznikl díky činnosti Klubu přátel Muzea Říčany.

Foto: z archivu Muzea Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena