Stacionář OLGA

23. 4. 2013

Celkově k dnešnímu dni je na účtu sbírky 776.851 Kč, děkujeme všem dárcům.

Vážení spoluobčané!

Před měsícem jsem vás na těchto stránkách vyzval a požádal větouv měsíci DUBNU přispějme každý na účet sbírky částkou 130 Kč! – o finanční dar ve prospěch sbírkového konta pro budoucí stacionář. Za první polovinu měsíce dubna, tedy v době, kdy píši tento článek, přibylo na sbírkovém kontě 36.631 Kč. Celkově k dnešnímu dni je na účtu 776.851 Kč. Velké díky patří všem novým dárcům, uvedeným červeně níže. Několik dárců přispělo opakovaně. Já, jako garant celé akce, jak jsem slíbil v minulém čísle, jsem též zaslal příspěvek na účet.

Jako velmi pozitivní považuji, že část zastupitelů se rozhodla každý měsíc posílat své odměny za výkon zastupitele na sbírkový účet.

11. června v MěKS se bude konat benefiční koncert ve prospěch stacionáře „Vlčci hrají pro stacionář 2“.

Věřím, že i v dalších dnech a měsících pomohou i další. Peníze lze na účet poslal převodním příkazem, ti, kteří tuto možnost nemají, mohou libovolnou částku vložit přímo na pokladnu České spořitelny v Říčanech.

Náš sbírkový účet je: Česká spořitelna, pobočka Říčany: 1249-320 390 319/0800.

Kdo přispěl na stacionář?  Krejčí I., Mullerovi, Kohout K+M., Skalák A., Skaláková J., Papoušek A., Havlíček J., Hybner M., Dušková J., Havlíková Z., Vojáčková I., Okrouhlický J., Selixová M., Černá B., Janatová J., Urban P., Čásenský M., Straka J+M., Žichová M., Blecha J+K., Škoda V+E., Ptáček J+M., Martínek J., Rýcová E., Horák M+M., Šulcová R., Pokorná J., Spejchalová M., Steinhaizl, Závodný, Dašková E.-E-DKP., Šilhavý M., Formánek P., Hřivnáč T., Lauer M., Boubín P., Uliarczyk J., Rumianovi, Baroň P., PORTA s.r.o., Francovi, Šimková H., Kadlec T., Kupka M., Svobodová J., Bubák Z., Polánský V., Šmahel M., Stupecká K., Ťukal K.,TONI CAR, Novotná M., Špokovi E+R., Halíček R., Fojtíková H., Aneltová V., Tůmovi S+J., fa MaFiPo-Bartoš P, fa PENTA TRADING-Matoška P, Wohlgemuthová J., fa ZOELLER SYSTEMS, Trulleyová O., Mrázek P., Uliarczyková H., Pazderka J. ,Krejčová V., Šmolík M., Hasmanová L., Sirovátka J., Slámovi, Mrkvička M., Kubešová M., Beneš J., Kuchařová M., Mrázek M., ODS Říčany, dárci a účinkující charitativního koncertu „Vlčči hrají pro stacionář“, Kasička DPS – senioři, Město Říčany – výtěžek z tomboly, Klidné Město – odměny za výkon zastupitele.

Michal Mrázek

radní pro zdrav. a soc. péči

stacionar@ricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena