Stacionář OLGA

30. 8. 2019

Michal Mrázek, zastupitel (STAN)

O tom, že Stacionář Olga je mou srdeční záležitostí, jsem se zmínil již mnohokrát. Od jeho otevření ho pravidelně navštěvuji, rád si povídám s ošetřovatelkami, s pani vedoucí stacionáře i paní ředitelkou DPS, v neposlední řadě s klienty. Vyslechnu si některé životní příběhy, ať jsou veselé ale též i smutné, prostě jako život sám. I když klienti nemohou svůj volný čas trávit v prostředí domova, vnímají to veskrze pozitivně, hlavně díky klidnému, nenemocničnímu prostředí a milému přístupu personálu. Je ale stále co vylepšovat a jsem rád, že při mé poslední návštěvě jsem z úst zaměstnanců Stacionáře Olga slyšel drobnou poznámku ohledně možného zlepšení vybavení pro naše babičky a dědečky. Stacionář má velmi dobré vybavení, ale když jsem pozorně sledoval odpočívající klienty, bylo vidět, že k pohodlí při odpočinku a spánku by velmi pomohla nová, moderní polohovací křesla. Tuto myšlenku mně zaměstnanci potvrdili. Obrátil jsem se proto na své kolegy ze STAN Říčany a během několika dnů jsme mezi sebou vybrali potřebných 42 tisíc korun na dvě polohovací křesla a jeden z kolegů věnoval  i televizi. Chtěl bych touto cestou vám všem, kteří jste finančně přispěli na dobrou věc, velice poděkovat. Jsem rád, že s vámi všemi mohu spolupracovat a doufám, že tomu tak bude i nadále. A klientům Stacionáře Olga přejeme, ať vám nová křesla dobře slouží k odpočinku a zpříjemní pobyt.

Michal Mrázek, zastupitel (STAN) 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena