Generace starších se vrátila do studentských let

30. 8. 2019

Stacionář Olga Říčany

Kdo z nás by si občas nezavzpomínal na studentská léta. Tenkrát jsme se nejvíce těšili na čas,

kdy budeme mít po maturitě a po očku pozorovali své mámy, které měly na maturitním plese v očích slzy, když své synky viděly v oblecích a dcerky v princeznovských šatech. Která máma by si nechala uniknout vzácné okamžiky v životě, které se už nikdy neopakují… Nádherný studentský čas dokážeme plně vnímat i po letech. Těšíme se na třídní srazy, chceme se zase na okamžik vrátit do krásných studentských let.

Do studentských let se mohli vrátit obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Senior a nejen oni. DPS Senior a stacionář Olga Říčany umožnila ve svých prostorách studium Univerzity třetího věku – Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Plzni v akademickém roce 2018/2019 prostřednictvím virtuálního kurzu „Zdravé stárnutí“. Garantem této univerzity je paní Libuše Čeledová, která předala osvědčení studentům společně s panem Rostislavem Čevelou při slavnosti, pořádané dne 20. 3. 2019 v prostorách Radnice v Říčanech. Slavnostní projev zahájila místostarostka Hana Špačková, která vyjádřila uznání garantovi, přednášejícím i studentům. Paní Špačková a paní Závodská, ředitelka DPS Senior a stacionáře Olga Říčany, předaly studentům květiny a studenti byli garantem univerzity obdarování knižním dárkem a CD s nahrávkami přednášek. Další ročník vzdělávání v akademickém roce 2019/2020 bude slavnostně zahájen 14. 10. 2019 v DPS Senior.

Studenti byli pozváni k návštěvě Lékařské fakulty v Plzni, která se uskutečnila 13. 6. 2019 v Šafránkově pavilonu, kde dostali příležitost usednout do posluchárny, ze které byly přenášeny přímé přenosy přednášek. Dále mohli absolvovat odborná vyšetření funkčnosti cév, srdce, sluchu, plic a další. Z Plzně do Říčan si každý mohl přivést milé připomenutí minulosti

a hodnot, co životu dávají barvy a příchuť opravdovosti.

Žádná další slova namohou lépe vystihnout podstatu věci než citát:

„Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, jak potvrdí každý učitel tělocviku, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci.“ Sokrates

Všem krásné dny přeje

Dana Buková, sociální pracovnice, DPS Senior a stacionář Olga Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena