Stacionář Olga Říčany

3. 3. 2017

Stacionář Olga Říčany v roce 2017

V prosincovém čísle Říčanského kurýru jste byli informováni, jakým způsobem probíhal rok 2016 v našem stacionáři, a také o nově zřízené odlehčovací službě. Ráda bych připomněla důležité momenty naší služby a informovala vás o změnách, které jsou důležité.

V roce 2016 bylo jednou ze zásadních změn možnost dopravy klienta do stacionáře naším autem s úpravou pro vozíčkáře. Tato služba byla ze strany veřejnosti přivítána a využívána. Další takovou změnou byla úprava provozní doby, která vzhledem k četným připomínkám nebyla zcela vyhovující, a především délka odpoledního provozu neodpovídala požadavkům většiny klientů DS. V současné době je délka provozní doby od 7.00 do 17.30.

Péče je zajištěna stabilním týmem pracovníků v sociálních službách a také brigádníků z oboru, kteří se starají o obyvatele denního stacionáře i klienty odlehčovací služby.

V rámci aktivizačních činností spolupracujeme s externisty, zkušenými lektory, jedná se o zdravotní a tělesná cvičení, tematicky zaměřené programy, vzdělávací, výchovné a sociálně terapeutické činnosti.

Stravu zajišťuje firma Scolarest, spolupráce je dlouhodobá a jídlo pestré a kvalitní.

Akce pro širokou veřejnost, které probíhaly v loňském roce, byly úspěšné. Čarodějnice, Den otevřených dveří a Oslava Dne seniorů a doufáme, že nám zajistí vaši stálou přízeň i pro rok letošní.

Nejnovější setkání ve stacionáři se chystá v rámci Národního týdne tréninku paměti. Proběhne 13. března 2017 od 14.00. Akci zajišťuje paní Eva Kubínová, jedná se dvouhodinový program, který vám poskytne mnoho užitečných informací o procvičování paměti a zároveň zpříjemní odpoledne hudebním vystoupením harmonikáře a zpěvem oblíbených písní. Všechny vás srdečně zveme.

V současné době probíhá první odlehčovací služba v letošním roce a zároveň vyhlašujeme březnový termín 20. 3. – 31. 3. 2017. V případě zájmu se ozvěte na níže uvedené kontakty.

Veškeré informace o denním stacionáři a zároveň odlehčovací službě vám ochotně poskytne Pavla Romanová, vedoucí denního stacionáře.

                                                                            Kontakt: 733 340 028, stacionar@dps.ricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena