Stacionář Olga, Říčany

28. 11. 2021

S blížícím se koncem roku přichází ohlédnutí nazpět, abychom si připomněli vývoj i význam uplynulých událostí při realizaci sociálních služeb v naší organizaci. Ta poskytuje pečovatelskou službu, současně zajišťuje sociální službu formou pobytové odlehčovací služby a taktéž službu denního stacionáře ve Stacionáři Olga v Říčanech. S potěšením vyzdvihujeme naše úspěchy, ale nezapomínáme ani na to, že vždycky je co zlepšovat, inovovat, rozšiřovat nabídku a zároveň ctít dobře fungující systémy.

Rádi bychom zmínili, že se pečovatelská služba je převážně primární službou, kterou začínají senioři využívat, když se potýkají s úbytkem svých sil v domácnosti a jejich rodina nemůže být stále nablízku. Jsme tu však nejen pro seniory, ale také pro dospělé osoby se zdravotním postižením ve věku od 27 let a pro osoby chronicky nemocné. Nabídka služeb je široká, pečovatelky zejména dopomáhají při běžném chodu domácnosti, s nákupy a zajišťují také dovozy obědů. Využívanou službou je dopomoc při osobní hygieně a někteří naši klienti potřebují doprovodit k lékaři, na úřad, ke kadeřníkovi a podobně. Péče našich zkušených pečovatelek je na profesionální úrovni. Práci našich usměvavých, milých a empatických pečovatelek si klienti pochvalují. A to je tím největším oceněním a hnacím motorem do další nelehké práce.

Další službou, kterou naši klienti využívají, je denní stacionář. V pracovní dny v době od 7.00 do 17.30 hod. zde poskytujeme péči nejen v oblasti sebeobsluhy při běžných každodenních činnostech, ale nabízíme zajímavý denní program lidem, kteří ze zdravotních nebo jiných důvodů nemohou nebo nechtějí zůstávat sami doma. Obdobnou péči zajišťujeme formou pobytové odlehčovací služby. Jedná se o krátkodobou pobytovou službu v době, kdy rodinní příslušníci nemohou o svého blízkého pečovat (např. z důvodu pobytu na dovolené). Naše pečovatelky poskytují péči a podporu osmi klientům v denním stacionáři a čtyřem klientům ve dvoulůžkových pokojích při odlehčovací službě. Je tedy patrné, že jsme organizací tzv. rodinného typu. Jste vítáni, pokud se potřebujete cítit jako doma, milý přístup našich ochotných pečovatelek vám přinese do života úsměvy.

Kromě výše zmíněných sociálních služeb patří mezi naše hlavní poslání starost o říčanské seniory, kteří žijí v našem zařízení. Po opravdu krušných časech souvisejících s obtížnou epidemickou situací opět pozvolna rozbíháme kulturní a společenskou činnost. Navázali jsme krásnou spolupráci s mladým cestovatelem Jakubem Grešlem, který svým osobitým přístupem ke strastem života nám všem dává naději ve smyslu svého životního motta „Nic není nemožné“. O jeho přednášky je velký zájem a každý měsíc se na něj těšíme.

Obnovujeme spolupráci s našimi tradičními partnery, tzn. mateřskými a základními školami, a hledáme další zajímavé osobnosti, které by mohly vnést do života našich seniorů příjemné okamžiky.

Určitě nás neváhejte vyhledat, protože my jsme tu pro vás. Umíme přizpůsobit naši podporu, péči a pomoc přesně vašim potřebám.

Přejeme krásné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví vám i vašim rodinám.

Za celý kolektiv pracovníků

Iveta Závodská

ředitelka DSP Senior a stacionář Olga Říčany, p.o.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena