Stacionář Olga v květnu

27. 5. 2013

Celkově je nyní na účtu sbírky 844.351 Kč, děkujeme všem dárcům

Vážení spoluobčané!

Měsíc se sešel s měsícem a jsem rád, že vás mohu jako garant celé akce o všem informovat a hlavně vám poděkovat. Další z nás se rozhodli pomoci dobré věci. Za poslední měsíc, díky vám, přibylo na účtu 67.500 Kč.

V současné době, k datu 15. 5., je stav na účtu 844.351 Kč. Všem níže uvedeným dárcům moc děkuji. Na konci dubna se konala charitativní akce v Disco clubu Ballagio ve prospěch stacionáře Olga. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli – tj. Ballagiu, s. r. o., personálu, majiteli objektu panu Stárkovi, firmě OVB – a kteří vybrali a darovali společně s výtěžkem za vstupné velmi zajímavou finanční částku.

Další charitativní akcí, která nás 11. 6. od 19.30 hod čeká v MěKS, je benefiční koncert „Vlčci hrají pro stacionář 2“. Vstupné je dobrovolné a veškerý výtěžek bude věnován budoucímu stacionáři. Všichni jste srdečně zváni!

Vzhledem k tomu, že akce na darování 130 Kč za každého občana se ukazuje jako velmi vhodná a finančně přijatelná, dovoluji si tuto výzvu a prosbu rozšířit dále do dalších měsíců tohoto roku. Přípravy na realizaci projektu Stacionáře Olga jsou v plném proudu. Věřím, že i v dalších dnech a týdnech pomohou i další. Peníze lze na účet poslal převodním příkazem, ti kteří tuto možnost nemají, mohou dobrovolně zvolenou částku vložit přímo na pokladnu České spořitelny v Říčanech. Několik dárců již využilo tuto možnost a vložilo přímo na účet ve spořitelně svůj finanční příspěvek. I jim patří velký dík.                                                                                                                                                                                                                    Náš sbírkový účet je: Česká spořitelna, pobočka Říčany: 1249-320 390 319/0800.

Kdo přispěl na stacionář? /noví dárci červeně/ Jerie Z., Voráčková J., Bartoněk J., Tukal K., OVB , Stárek L., Ballagio, s. r. o., Kosákovi, Dvořák O+B., Přerostovi, Michalička V+D., Smolová S., Herdovi, Novotný J., Němečkovi M+F., Matušková P., Korbel O., Trojanová H., Zouhar Z., Kučerová, Stenclová, Buben V., Simon J., Štěpánková J+M, Voříkovských, Vojáčkovi, Scharffová J., Fořtová J., Trojánková M., Plestilová M., Schneiderová L., Čeřovská E., Havlů M., Krejčí I., Mullerovi, Kohout K+M., Skalák A., Skaláková J., Papoušek A., Havlíček J., Hybner M., Dušková J., Havlíková Z., Vojáčková I., Okrouhlický J., Selixová M., Černá B., Janatová J., Urban P., Čásenský M., Straka J+M., Žichová M., Blecha J+K., Škoda V+E., Ptáček J+M., Martínek J., Rýcová E., Horák M+M., Šulcová R., Pokorná J., Spejchalová M.,Steinhaizl , Závodný, Dašková E.-E-DKP., Šilhavý M., Formánek P., Hřivnáč T., Lauer M., Boubín P., Uliarczyk J., Rumianovi, Baroň P., PORTA, s. r. o., Francovi , Šimková H., Kadlec T., Kupka M., Svobodová J., Bubák Z., Polánský V., Šmahel M., Stupecká K., Ťukal K., TONI CAR., Novotná M., Špokovi E+R., Halíček R., Fojtíková H.,  Aneltová V.,Tůmovi S+J., fa MaFiPo-Bartoš P.,, fa PENTA TRADING-Matoška P, Wohlgemuthová J.,fa ZOELLER  SYSTEMS, Trulleyová O., Mrázek P.,Uliarczyková H., Pazderka J. ,Krejčová V., Šmolík M., Hasmanová L., Sirovátka J., Slámovi, Mrkvička M., Kubešová M., Beneš J., Kuchařová M., Mrázek M., ODS Říčany, dárci a účinkující charitativního koncertu „Vlčci hrají pro stacionář“, Kasička DPS – senioři, Město Říčany – výtěžek z tomboly, Klidné Město – odměny za výkon zastupitele.

 

Michal Mrázek

radní pro zdrav. a soc. péči

stacionar@ricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena