Starý most v Říčanech půjde k zemi, nahradí ho nový

29. 8. 2021

 

Most pod hradem v Říčanech dosloužil a čeká ho demolice. Je ve stavebním stavu VI., tedy velmi špatném a má nízkou zatížitelnost. V klenbě má masivní prasklinu, proto je provoz omezený do jednoho jízdního pruhu.

„Nový most o jednom poli bude mít délku přemostění 5,5 metru, přesypaný železobetonový polorám a na šířku bude měřit téměř 10 metrů. Založen bude na mikropilotách a bude mít zavěšená mostní křídla. S ohledem na stavební stav a nevratné poškození nosné konstrukce mostu by jeho oprava byla neekonomická a neefektivní. Proto postavíme most nový, který bude mít plnou zatížitelnost a jeho plánovaná životnost bude 100 let,“ řekl ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Jan Lichtneger.

Součástí akce je také kompletní rekonstrukce silnice v délce 198 m s novým souvrstvím vozovky, včetně úpravy chodníků a autobusových zastávek, vybudování nové dešťové kanalizace včetně nových uličních vpustí, přeložka vodovodu a přeložka veřejného osvětlení. „Jsem rád, že uliční prostor pod říčanským hradem dostane konečně nový kabát, a že se nám podařilo vyjednat též zahrnutí infrastruktury města, tedy chodníku, autobusové zastávky či nových parkovacích stání. Aktuálně zadáváme projekt na prodloužení chodníku podél Kolovratské a pevně doufám, že bychom s realizací mohli plynule navázat na stavební práce kraje,“ komentuje plány starosta David Michalička (Klidné město).

Od křižovatky s ulicí Roosveltova na konec mostu budou povrch tvořit nově přeložené kostky, dále bude pokračovat nový asfaltový povrch k ulici Purkyňova.

Předpoklad zahájení samotných stavebních prací je říjen letošního roku, trvat by měly čtyři měsíce. Zahájení stavby bude předcházet přeložka sítí ČEZ, projednání objízdné trasy a získání povolení ke kácení zeleně.

Cena této akce je téměř 18,5 milionu korun a financuje se ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Společná tisková zpráva KSÚS a města Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena