Středočeský kraj  myslí i na Říčany

29. 8. 2021

 

Vzhledem k omezenému prostoru v Kurýru bych se rád tentokrát věnoval dvěma projektům  Krajského úřadu, které se našeho města bezprostředně dotýkají a kterým se dlouhodobě věnuji. Na ostatní zajímavosti z Kraje vyjde prostor snad příště. K tématu dopravy jsem mnohé zmínil v předešlých příspěvcích v Kurýru a jednáme o nich i s panem starostou, tak se snad ještě něco změní. Více se můžete dozvědět i ve vycházejícím Buldogu.

 

Vymístění pozemků provozního areálu o krok blíž

V uplynulých měsících byla mezi Krajským úřadem a Říčany obnovena jednání o směně pozemků pod Mlýnským rybníkem, na kterých nyní sídlí provozní středisko společnosti, která zajišťuje smluvní údržbu silnic na Říčansku pro středočeské silničáře.

Společné jednání s vedením radnice v čele s Davidem Michaličkou (KM) a radním pro majetek Liborem Lesákem (ODS) jsem zorganizoval po dohodě  s radním pro dopravu Martinem Kupkou (ODS) jako místopředseda výboru pro dopravu. Na jednání byla deklarována jednoznačná vůle provedení směny a učiněny dohody, které by měly směřovat pro směnu pozemků a vymístění provozního areálu do nových prostor. Středočeský kraj hodlá dostavět areál u Kolovratské, kam bude přemístěna nejen provozní společnost, ale i celá středočeská správa údržby silnic. Společně se budou hledat řešení, která by umožnila případné provizorní řešení pro rychlejší vymístění, protože předpoklad dokončení výstavby nového areálu je nedříve v roce 2023.

 

Tělocvična u gymnázia se začíná stavět

Další dobrou zprávu pro Říčany je, že byla podepsána smlouva se zhotovitelem nové haly u státního gymnázia a 1. října budou zahájeny práce. Tedy necelých šest let od prvních jednání a následném zařazení do plánu investic Kraje. Možná by vše nemuselo trvat tak dlouho a tělocvična by již sloužila svému účelu, kdyby vedení radnice svého času projekt nebrzdilo a nepodmiňovalo souhlas s realizací úhradou poplatku pro stavebníka v řádech miliónů korun a výstavbou parkoviště.

Tělocvična má parametry haly s hrací plochou 20 x 40 m a budou zde moc probíhat i různá soutěžní utkání. Součástí tělocvičny jsou tribuny, pod jejichž útrobami budou šatny, sklady nářadí, i občerstvení s celkovou kapacitou pro 20 hostů. Tělocvična bude sloužit i jako shromaždiště pro různá školní setkání. Přístup do haly bude možný i z vnějšku a bude propojena s budovou stávajícího gymnázia přístavbou, kde budou umístěny kabinet, učebna i laboratoř biologie.

Tělocvična začne sloužit studentům i veřejnosti nejpozději v roce 2023.

Miloslav Šmolík

Krajský a říčanský zastupitel

1.     místopředseda výboru pro dopravu na Stč. Kraji

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena