Stříbrný poklad se na dva dny vrátí do Říčan!

30. 9. 2023

Před více než šesti sty lety jej říčanský měšťan ukryl ve sklepě na náměstí. Pak byl zřejmě zabit při obléhání místního hradu – v Říčanech se totiž tenkrát pohybovali rozlícení husité. Poklad čítající 348 stříbrných grošů si nikdo nevyzvedl po dlouhá staletí. Největší říčanský poklad se nyní vrací do Říčan v rámci unikátní dvoudenní výstavy. Návštěvníci jej budou moci v Muzeu Říčany 11. a 12. listopadu poprvé spatřit úplně kompletní, navíc jen pár stovek metrů od místa, kde se našel.

Začátkem devadesátých let se ve sklepě Jiřího Škáby na říčanském náměstí vyvalil kus středověké stěny. Za ním se objevil hliněný hrnec plný stříbrných mincí. Nález ale historikové docenili až v roce 2018, kdy jej syn nálezce Martin daroval do krajského muzea v Brandýse. A byla to senzace. Tamní odborníci zjistili, že poklad tvoří 348 grošů králů Václava IV. a Karla IV., zrestaurovali jej a začali rozplétat jeho tajemství.

„Uložení pokladu souvisí s husitským obléháním Říčan, které vedl sám Jan Žižka, a s pobořením místního hradu. Poklad tak představuje pro historii Říčan jeden z nejcennějších artefaktů,“ říká Radek Holodňák, kurátor výstavy pokladu a autor celého projektu Muzea Říčany. K tomu dodává: „Hodnota pokladu je nevyčíslitelná. Ve své době představovala část životních úspor bohatšího měšťana, ale dnes pokladu na hodnotě přidává jeho historický význam. Je to hmatatelný doklad přelomových událostí říčanských dějin. Za tím, že se nám poklad dochoval, navíc zcela jistě stojí násilná smrt jeho střadatele, který zřejmě zahynul při obléhání Říčan a poklad už si prostě neměl kdo vyzvednout. Přesto je nález obestřen mnoha záhadami.“

Poklad bude 11. a 12. listopadu poprvé vystaven v Říčanech. Zájemci o třpyt stovky let starých mincí budou mít možnost vidět je v sobotu a v neděli mezi 13. a 19. hodinou. Výstavu doplní bohatý doprovodný program, včetně přednášky o historii pokladu a jedinečné exkurze do nejstarších sklepů na říčanském náměstí, jejichž historie sahá až do hlubokého středověku. V jednom takovém byl totiž poklad nalezen. Třeba i další staré sklepy čekají na odhalení podobného tajemství… Všechny podrobnosti naleznete na adrese www.muzeumricany.cz. Účast na doprovodných akcích je třeba si včas rezervovat.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena