Střípky z MAS

25. 8. 2023

V době uzávěrky zářijového Kurýru je stále krásné léto a trvají horké letní dny. Děti si stále užívají prázdniny, dospělí zaslouženou letní dovolenou, ale my v MAS Říčansko nezahálíme. Připravujeme se na nové dotační období.

Podali jsme Programové rámce v programu IROP a v operačním programu OP TAK. Na podzim se chystáme vypsat tyto výzvy v programu IROP: Základní školy, Mateřské školy a Neúplné školy a také Sociální služby. Přesné termíny výzev budou zveřejněny na webových stránkách MAS Říčansko. Výzva v programu OP TAK bude následovat co nejdříve. Nejpozději v lednu 2024.

Bez problému a ve spolupráci s neziskovou organizací Cesta integrace, Terapeutickým centrem Modré dveře a Farní charitou Mnichovice pokračuje realizace tříletého projektu nazvaného Podpora duševního zdraví a aktivního řešení zadluženosti.

Velkou radost nám vždy udělá využitá dotace v Programu rozvoje venkova. Pan Emil Procházka si rozšířil své technické vybavení mechanizací pro zakládání meziplodin, radličkový kypřič a secí stroj. Pan Miroslav Pacovský z Ondřejova získal finanční podporu na mulčovací stroj a rodinná farma pana Jana Uzla ze Žernovky zakoupila nový svinovací lis na balíky.

Lokálním zemědělcům moc fandíme a jsme rádi, že je můžeme podpořit z fondů EU.

Na zářijových slavnostech, které se konají 8. a 9. září na Masarykově náměstí v Říčanech se můžete opět osobně setkat s našimi regionálními výrobci. Těšíme se na vás, určitě se potkáme.

Lenka Babíčková, ředitelka MAS Říčansko, o. p. s.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena