Střípky z MAS

30. 9. 2023

Měsíc září je vždy plný kulturních akcí. I náš tým MAS Říčansko se akcí pořádaných v regionu s radostí účastnil.

Při městských slavnostech jste i tentokrát mohli navštívit již na dálku vonící stánek plný perníčků paní Bělinové a také voňavé svíčky paní Jílkové, obě s certifikátem ZÁPRAŽÍ originální produkt®.

V MAS, o.p.s., jsme plynně navázali na již ukončené období s novým projektem z integrovaného regionálního operačního programu IROP 2021–2027.

Připravujeme dvě výzvy na předkládání projektových záměrů z programu IROP:

  1. Výzva MAS Říčansko-IROP – VZDĚLÁVÁNÍ 2023

Výzva se bude týkat infrastruktury škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny a infrastruktury základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol.

  1. Výzva MAS Říčansko-IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2023

Infrastruktura sociálních služeb.

Veškeré informace, které se budou týkat výzev, budou zveřejněny na našich webových stránkách mas@ricansko.eu a také na Facebooku.

 

Místní akční skupina Říčansko vyhlašuje výzvu na příjem žádostí o regionální značku. O certifikaci mohou požádat výrobci místních produktů a provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení.

Důležité je splnit certifikační kritéria a ukázat jedinečnost svých výrobků i ve vztahu k sounáležitosti s regionem. Značení je určeno jak návštěvníkům našeho regionu, kterým ho umožňuje objevovat a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat domácí výrobce.

V současné době je pod křídly Asociace regionálních značek celkem 29 regionů, což pokrývá více než dvě třetiny území ČR. Smyslem oceňování a značení výrobků a služeb je podpora místních producentů a poskytovatelů služeb, tradic a šetrnosti k přírodě. Značení garantuje jedinečnost a kvalitu nabízených služeb a držitelé značky se hlásí k podpoře svého regionu.

Podrobné informace o značce najdete na webu www.regionalni-znacky.cz/zaprazi.

 

Další úspěšné projekty ze 7. výzvy MAS z Programu rozvoje venkova dospěly do závěrečné fáze, kterou je podání Žádosti o platbu a následná kontrola ze strany Státního zemědělského fondu. Všechny zářijové projekty jsou zaměřeny na podporu investic ve vzdělávání. Děti v mateřských školkách ve Všestarech, Kunicích, Kamenici a Kostelci u Křížků se mohou radovat z nových herních prvků na zahradě. Moc se nám líbila jedlá zahrada ve školce v Kostelci u Křížků a také přirozené vybavení na zahradu z ekologického plastu, který je bezúdržbový a vydrží více než dřevo. Do pěti učeben pořídila 1. ZŠ v Říčanech krásné nové stoly a pohodlné židle. 3. základní škola v Říčanech nabízí svým žákům dvě nové interaktivní tabule pořízené z výzvy MAS. Celková částka podpořených projektů je ve výši dotace necelých 1,8 mil. Kč. Těší nás dělat Říčansko lepší.

 

Krásné říjnové dny Vám za celý tým MAS Říčansko přeje

Lenka Babíčková, ředitelka

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena