Střípky z MAS

27. 10. 2023

Obyvatelé regionu Říčansko oceňují bezplatnou pomoc s řešením svých finančních a psychických problémů

Již déle než půl roku na Říčansku probíhá projekt, který pomáhá osobám v nepříznivé životní situaci. Jeho cílem je zvýšení dostupnosti služeb podporujících duševní zdraví a ekonomickou stabilitu jedinců. Projekt je realizován Místní akční skupinou (MAS) Říčansko, ve spolupráci s Farní charitou Mnichovice, Terapeutickým centrem Modré dveře a neziskovou organizací Cesta integrace.

Od počátku projektu se do něj zapojilo více než 100 osob, které využily bezplatně poskytovanou psychoterapeutickou či psychosociální podporu, dluhové poradenství nebo potravinovou či materiální pomoc. Klienti vyhledávali psychoterapeutickou pomoc zejména při řešení problematické situace v rodině (např. rozvod, úmrtí), při potížích v navazování a upevňování vztahů, nebo byli-li vystaveni rizikovému chování (např. šikana či sebepoškozování). V rámci dluhového poradenství jim byla poskytována komplexní podpora. Nejednalo se jen zmapování finanční situace klienta a o přípravu návrhu na povolení oddlužení, ale celkově o snahu podpořit klienty v samostatném a zodpovědném přístupu v nakládání s jejich finančními prostředky. Část osob zapojených do projektu využila potravinové a materiální pomoci, která je distribuována v rámci celého regionu MAS. Pomoc je tak dopravena i k těm, kteří nevlastní auto či nemohou cestovat.

Díky vzájemné provázanosti a spolupráci zapojených organizací mohou být klienti rychleji nasměrováni na potřebnou službu a efektivněji řešit svou situaci. Přínosem projektu je rovněž předávání zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi odbornými pracovníky. Tímto děkujeme kolegyním z Cesty integrace, které pro nás připravily velmi zajímavý a přínosný seminář v oblasti dluhové problematiky. Partnerská spolupráce jednoznačně má přidanou hodnotu!

Podpora duševního zdraví a aktivního řešení zadluženosti v regionu MAS Říčansko (reg.č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000054). Projekt a jeho aktivity jsou financovány z Operačního programu Zaměstnanost plus.

 

Lenka Babíčková, ředitelka MAS Říčansko, o. p. s.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena