Střípky z MAS

29. 12. 2023

Nový rok, nová energie do života, nové zážitky, noví přátelé…

Vše nové je vždy tajemné, voňavé, nevíme, co na nás čeká, a je na každém z nás, jak všechno toto nové uchopí. Náš celý kolektiv MAS Říčansko, o. p. s., věří, že to bude s láskou a nadšením.

Krásný nový rok 2024!

Společně se můžeme těšit na nově vzniklé projekty v celém regionu. Z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 chystáme jako v předešlém období podporu vzdělávání a sociálních služeb. Operační program rozvoje venkova v letošním roce ukončí období podporou místních zemědělců, jelikož si vážíme jejich energie, kterou věnují práci s půdou po vzoru rodinných tradic. V novém období programu Státní zemědělské politiky 2023–2027 budeme cílit na nyní v regionu MAS Říčansko velmi diskutované téma, kterým je možná obnova starých cest a vhodné úpravy veřejných prostranství.

V novém roce 2024 také pokračujeme s projektem Podpora duševního zdraví a aktivního řešení zadluženosti, který je realizován od března roku 2023 a jehož cílem je zvýšit dostupnost služeb určených pro osoby s psychickými a finančními problémy.

Regionální výrobci, kteří jsou držitelé regionální značky ZÁPRAŽÍ originální produkt®, se mohou těšit na společná setkávání na trzích a akcích pořádaných nejen MAS Říčansko, ale také obcemi v regionu.

Od 17. ledna 2024 se spouští po vánoční přestávce Program NZÚ light, který je určen na rekonstrukci a snížení energetické náročnosti domů seniorů a osob se zdravotním postižením. Škála podporovaných opatření zůstává stejná. Zpřesní se pouze některé podmínky, které především seniory ochrání před instalací nekvalitních výrobků s minimálním efektem úspory. Okruh oprávněných příjemců dotace se rozšíří o rodiny, které pobírají přídavky na děti.

Hodně štěstí v roce 2024 přeje

Lenka Babíčková, ředitelka, a celý kolektiv MAS Říčansko, o. p. s.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena