Stromy do Sokolské ulice

4. 5. 2024

Návrh je ukázkovou úpravou ulice Sokolská (v úseku Jiráskova–Štefánikova, návazně na Sokolskou mezi Štefánikovou a Mánesovou a celou Nerudovou) zahrnující výsadbu perspektivního stromořadí využívajícího principy modrozelené infrastruktury. Stromy rostoucí poblíž centra jsou důležitou částí městské zeleně a mají vysoký vliv na kvalitu života chladivým stínem a klidnou energii, kterou vyzařují. Vzhledem k dlouho trvajícím nevhodným podmínkám (sucho, zvýšená prašnost, zvýšení intenzity dopravy), které negativně ovlivňují každodenní život, je třeba přidávat přírodu do města a vyprahlých ulic. Listové plochy korun stromů odpařující načerpanou vodu uvnitř města zásadně regulují klimaticky nehostinné podmínky a mají přímý vliv na snižování výskytu civilizačních chorob. Projekt by měl vyzvat a motivovat k další výsadbě stromů přímo v centru města.

Úprava zahrnuje:

  • vysazení druhově, vzrůstově a tvarově vhodných stromů uličního stromořadí do prokořenitelné rýhy –prostoru s retenční kapacitou pro dešťovou vodu a dostatkem půdního vzduchu;
  • odvodnění zpevněných ploch vozovky a chodníku nátokovým žlábkem do prostoru pod vegetací stromů pro retenci a zasakování dešťové vody;
  • systém hospodaření se srážkovou vodou z přilehlých domů 1376/8 a 411/1;
  • rabátka s trvalkovou podsadou;
  • vytvoření místa K+R (s lavičkou) pro polikliniku a lékárnu, vyznačení parkovacích stání;
  • osazení mobiliáře – laviček, stojanu na kola (pro sokolský sál, jídelnu ZŠ), košů.

 

Zdenek Vávra

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena