Studie za 1 mil. Kč bez výběrového řízení

6. 5. 2018

Názor - Tomáš Krebs, Spolek pro klidné Říčany; reakce - Vladimír Kořen, starosta

 

29. ledna 2018 byla podepsána Smlouva o dílo mezi Městem Říčany a UNIT architekti na Strategii rozvoje a územní studii přednádraží v Říčanech. Klíčovou součástí je stanovení využití pozemku na křižovatce Politických vězňů a Cesty Svobody (1212/1).

Jeden by řekl, že na Smlouvě nebude nic závadného. Chyba lávky. Cena studie je 991 tis. Kč a byla zadána bez výběrového řízení. Jeden milion korun za studii, která neřeší nic světoborného. V tomto území je v majetku města pouze pozemek 1212/1 a po nákupu od ČD pozemky přímo u nádraží. Vše ostatní je soukromých vlastníků. Je jasné, že přímo u nádraží musí dojít ke kultivaci prostředí pro parkování s možností navýšení počtu míst, ale na to studie není třeba, na to je nutný projekt.

Pro uzavření Smlouvy hlasovalo 19. 12. 2017 na Radě města pět radních, jeden radní se zdržel, jeden radní nehlasoval. Radní, kteří posvětili Smlouvu s jediným zájemcem na základě jeho cenové nabídky bez porovnání cen jeho konkurence, nejednali s péčí řádného hospodáře. Co je však zásadnější. Buď mají radní jasno, co postavit na pozemku 1212/1 (Parkovací dům) a potřebují 80 mil. investici přikrýt „odborným“ posudkem. Nebo nevědí? To by bylo zvláštní. Jistě vědí. Někteří z nich měli také jasno, když pozemky nad nádražím v místě jejich bydliště proměnili v klidovou oázu zeleně bez parkování a žádnou studii k tomu nepotřebovali.

Zúčastníme se 14. května veřejného projednávání, jsme ale krajně nedůvěřiví. Budeme dále bojovat za všechny, kteří nechtějí v centru města parkovací terminál pro 400 až 900 aut především pro mimoříčanské obyvatele.

Jelikož radnice není transparentní při investičních záměrech, získáváme informace dle zákona 106. IZ Přednádražní prostor v celkové hodnotě 110 mil. Kč a cenovou nabídku UNIT architekti, která nebyla zveřejněna v Registru smluv, najdete na stránkách spolku www.facebook.com/klidnericany/.

Tomáš Krebs, Spolek pro klidné Říčany

 

Urbanistická studie Přednádražního prostoru zadána v souladu se zákonem, předpisy města i s péčí řádného hospodáře.

Dobrý den pane Krebsi,

několikrát jsem se s Vámi sešel a vysvětlil důvody a způsob zadání studie Přednádražního prostoru. Stále však vidíte situaci jen ze svého zúženého úhlu pohledu. Předně studie neřeší jediný pozemek, ale jejím výsledkem má být návrh urbanistického rozvoje na velkém území, který ukazuje tato mapa:

Urbanistická studie není zbytečná, bude podkladem pro zpracování regulačních plánů, které vyžaduje územní plán. Nabídne i konkrétní kroky a projednání s desítkami, možná stovkami lidí. Financování je přiměřené, dokonce výhodné. Územní studie jiných kanceláří s mnohem menší mírou projednání s veřejností a mnohem jednodušší problematikou jako studie v Tehově přišla na zhruba 840 000 korun, ve Světicích bude stát 665 000 korun. I v případě kanceláře UNIT architekti je cena pro Říčany výhodná - Územní studie sídliště na vinici v Nepomuku stála bez DPH 1 642 100 bez DPH. Proces výběru dodavatele je mnohem složitější a s větší kontrolou, než uvádíte. Každá smlouva prochází dvojí kontrolou několika odborů, teprve pak o materiálu rozhodují radní.  V každém stupni nese odpovědnost několik lidí. Co víc, v případě této smlouvy byli architekti před podpisem pozváni na jednání rady, aby obhájili náplň práce. Před podpisem každé smlouvy musí být schváleno také rozpočtové opatření, kterým se uvolňují peníze na konkrétní akci.  Je to další kontrola ekonomické přiměřenosti. I tady několik schvalovacích úrovní, na jejichž vrcholu stálo schválení rozpočtu dne 20. 12. 2017. Rozpočet podpořilo 14 zastupitelů, 2 se zdrželi a 5 jich nebylo přítomno. Nikdo nedal jakýkoli návrh k vypuštění této položky. Teď to důležité. Zákon umožňuje u veřejných zakázek malého rozsahu vybrat dodavatele bez výběrového řízení. Říčany jsou přísnější a u zakázek větších než 100 tisíc korun se soutěží, jako by to byly zakázky přesahující zákonem dané hranice. Přineslo to úsporu, úřad je pozornější při utrácení peněz, ale znamená to větší byrokracii a někdy i nemožnost vybrat dodavatele jen na základě kvality. U kvality architektů je to problém. I proto byla směrnice o zadávání veřejných zakázek v lednu roku 2016 upravena. Jako starosta mám pravomoc udělit v jasně odůvodněných případech výjimku a jednotliví úředníci si musí obhájit důvody a způsob výběru dodavatele služeb. V tomto konkrétním případě úředníci provedli rešerše obdobných projektů v jiných srovnatelných městech. Hledali architekty - urbanisty, kteří mají místní znalost Říčan a jsou s nimi dobré zkušenosti. Velmi důležitou roli hrála schopnost projednat strategický dokument velmi detailně s veřejností. A předložili mně a radě svůj návrh, který byl nakonec schválen. Nakonec bych chtěl připomenout, že sám voláte po koncepčním strategickém přístupu. Věřte, že i váš pocit, vaše nápady a názory má za úkol studie zahrnout a počítat s nimi.

Vladimír Kořen, starosta

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena