Sunny Canadian International School nabízí stipendia pro nadané žáky

21. 5. 2013

Sunny Canadian International School nabízí nadaným dětem ze všech škol, které jsou v nynější třetí nebo v sedmé třídě, možnost studia na prospěchové stipendium, tedy bez nutnosti platit školné v plné výši.

Základní škola Sunny Canadian  je dvojjazyčná škola akreditovaná MŠMT ČR poskytující výuku z 50 % v českém a z 50 % v anglickém jazyce již od první třídy. Žáci tímto způsobem získávají odpovídající vzdělání v obou jazycích, a nemusí tedy vykonávat zkoušky z českého jazyka ve spádových školách, jako je tomu u většiny mezinárodních škol. Škola má take svou školku, do které přijímá děti již od 2 let. Školní vzdělávací program  se opírá o osnovy kanadské provincie Alberta, které jsou nejen v Kanadě považovány za jedny z nejkvalitnějších.

Sunny Canadian International School nabízí nadaným dětem ze všech škol, které jsou v nynější třetí nebo v sedmé třídě,  možnost studia na prospěchové stipendium, tedy bez nutnosti platit školné v plné výši. Jedná se o dvouleté stipendium  (září 2013 – červen 2015) s možností obnovy na základě studijních výsledků i pro následné  studium na gymnáziu.

Žáci budou vybíráni na základě ověření studijních dovedností a předpokladů, samozřejmostí je bezproblémové chování. Součástí výběrového řízení bude i pohovor s uchazeči a s jejich rodiči. V průběhu písemných testů dětí budou rodiče detailně seznámeni se současným chodem školy i plány do budoucna.  Toto stipendium nabízí kvalitní dvojjazyčné vzdělání velmi nadaným dětem, které by jinak o studium na mezinárodní škole nemohly z finančních důvodů uvažovat. Škola se nachází v Jesenici u Prahy a je velmi snadno dostupná autem nebo autobusem ze stanice metra Opatov. Cesta trvá přesně 10 minut a stanice autobusu je přímo před školou. Pro uchazeče ze vzdálenějších koutů České republiky bude připraven internát.

Úspěšní absolventi základní školy pak budou moci pokračovat na Sunny Canadian International School gymnáziu, které je akreditováno MŠMT.

Přihlášky a podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách školy www.sunnycanadian.cz nebo na e-mailové adrese zbirovska@sunnycanadian.cz.  Výběrové řízení proběhne 27. – 28.  května  2013 v Sunny Canadian International School. Žádosti o stipendium jsou přijímány do 24. května  2013.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena