Svoboda přírodě – bezzásahová území u Říčan

31. 5. 2023

Život potřebuje svobodu. To platí nejen pro člověka, ale také pro rostliny a živočichy. Jenže naše krajina se proměnila, lidé hospodaří všude a příroda čelí ohromnému tlaku. Zemědělci intenzivně pečují o svá pole. Snaží se, aby kromě vysazené plodiny nebyl na poli žádný plevel či škůdce. Stejný tlak je vyvíjen i v lesním nebo vodním hospodářství. Kdybychom se podívali na mapu Říčan a okolí, nenašli bychom takřka žádné volně přístupné místo, kde nejezdí sekačky, traktory, harvestory, kde se nekácí či se nepoužívá chemie. Nejsou tu rezervace a tlak rozrůstajícího města snižuje sílu přírody obnovit svou původní pestrost a stabilitu. V potocích nenajdeme pstruhy, na polích se dramaticky snižuje počet ptáků a v katastru města už nenajdeme žádné původní orchideje. Cílem mého projektu je vytipovat, připravit a vyhlásit bezzásahové oblasti na pozemcích v majetku města Říčany. Šlo by o část lesa, vybrané luční porosty, obnovené meze, remízy či mokřady a malé vodní toky. Město by se vzdalo jakýchkoli plánů na využití či hospodaření v daném místě, lokality by byly vyňaty z honiteb, hospodářských plánů a třeba i masových sportovních aktivit. Jejich statut by byl ukotven v územním plánu a odborníci by sledovali jejich vývoj. Lokality by se ponechaly jen výhradně přírodním vlivům. Náklady budou spojeny především s administrací, biologickým průzkumem a vytipováním nejvhodnějších míst, s přípravou území, jeho označením a informační kampaní. Ostatní zařídí příroda sama. Stačí přitom několik hektarů s minimálními zásahy člověka a druhová pestrost získá znovu stabilitu. Tento projekt navrhuji už podruhé. Minule chybělo jen několik málo hlasů, proto prosím o podporu.

Děkuji.

Vladimír Kořen
navrhovatel

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena