Tady se dějí ale věci

29. 3. 2019

Názor - Václav Macinauer; Reakce - Vladimír Kořen, starosta města Říčany

Tady se děale věci

6. 12. 2018 pan starosta uzavřel se svým spolustraníkem a sousedem, radním Polánským, smlouvu o poskytování poradenských a konzultačních služeb za celkovou částku 1 440 000 Kč, která bude vyplácena po dobu čtyř let  měsíční částkou 30 000 Kč. Tisková mluvčí odmítala na DF o obsahu smlouvy cokoliv sdělit, teprve později se ji pokusil obhájit sám starosta. Radní Polánský se prý bude  m. j. podílet na nastavování procesů uvnitř úřadu (což je v náplni tajemníka), startu malých TS (což je věcí odd. tech. služeb) a optimalizaci IT služeb (což je věcí odborníků odboru IT). Předmět smlouvy však hýří obecnými formulacemi, není specifikován rozsah prací, plnění smlouvy je tedy prakticky nekontrolovatelné a jedná se proto o čtyři roky fixního platu bez ohledu na to, co bylo odvedeno. Objektivně vzato, je to zbytečnost. Všechny důležité věci procházejí tzv. kolečkem k vyjádření všech odborných útvarů úřadu a jejich vedoucích.  Navíc sám radní Polánský nám  v Kurýru sdělil, že v tomto volebním období má v kompetenci úklid města (tedy i malé TS), za což jako radní bere cca 8 500 Kč měsíčně.  

Na otázku jednoho účastníka DF, zda proběhlo na tuto smlouvu výběrové řízení, pan starosta sdělil, že spolustraník Polánský prošel nejnáročnějším výběrem a to komunálními volbami. Vypadalo to, že to myslí vážně.

Po poslední otázce na DF, zda po proběhlé kritice tohoto plýtvání veřejnými prostředky nechce zvážit přehodnocení této smlouvy, pan starosta Kořen po svém zvyku zaujal pozici mrtvého brouka a odmlčel se.

Snad pro pobavení lze dodat, že radnice považuje za potřebné v Kurýru sdělit široké veřejnosti, že MR schválila nákup motorové sekačky, ale neměla tu samou potřebu u smlouvy se členem rady za takřka 1,5 milionu Kč. Takové věci se ale obecně říká trafika.

clav  Macinauer

 

Žádné teplé místečko, práce za přiměřený honorář

Situace je prakticky stejná jako v celém minulém volebním období, kdy na radnici kromě starosty a dvou místostarostů pracoval ještě jeden radní. Po volbách D. Michalička nastoupil na pozici místostarosty po Z. Hrabovi. A na uvolněnou pozici projektového manažera nastoupil V. Polánský. Forma spolupráce na základě příkazní smlouvy je pro město výhodnější z hlediska nákladů. Městský úřad za pana Polánského neodvádí zaměstnanecké odvody. V. Polánský pracuje v kanceláři přímo na radnici od prosince 2018. Má svoji agendu, která spočívá především v projektovém řízení, nastavování procesů uvnitř úřadu, v oblasti HR či optimalizaci IT služeb.  Vedoucí odborů mají svou specifickou pracovní náplň a nelze očekávat, že budou navíc koordinovat či řídit procesy napříč úřadem. Výsledky své práce předkládá každý týden starostovi, v rámci porady vedení nebo na jednáních rady. Struktura řízení nastavená v minulém volebním období jednoznačně prokázala smysluplnost, efektivnost a produktivitu. Vynaložené finance odpovídají dolní hranici nástupního platu řidiče kamionů, přičemž V. Polánský v rámci své podnikatelské činnosti má honorář za konzultace nastaven na vyšší úrovni. O uzavření smlouvy hlasovala městská rada.

Vladimír Kořen,

starosta města Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena