Tehovská spojka

30. 8. 2021

Názor: V. Blažek

Jiný pohled k příspěvku pana starosty Davida MIchaličky, Říčanský kurýr, červen 2021, Informace z radnice, str. 15.

Proč by příprava tehovské spojky neměla pokračovat

Pane starosto,

po seznámení se  s příspěvkem o přípravě nově silnice, která má propojit dálnici D1 s Černokosteleckou z Všechrom na strašínskou odbočku a tím i ulevit obcím Stránčice, Všestary a Tehov, se otevřely nové souvislosti, navazující na navrhovanou stavbu. V předprojektové přípravě připouštíte zásah do krajiny: „... přesto by mi bylo líto, kdyby dnes relativně klidné tehovské pláně či les na Vojkově přeťala silnice typu II/101 Říčanská, která bude vidět i slyšet zdaleka ...“. Více než rok jsme žili v měnících se a často chaotických omezeních a tak se ve stínu kovidové epidemie pozapomnělo na probíhající krizi ekologie. Připomeňme si, že v roce 1991 navrhoval Ludvík Vaculík ve funkci poslance, aby naše ústava uznala práva přírody. Les má právo nebýt vykácen, krajinné dominanty mají právo nebýt zničeny průmyslovou těžbou. Návrh se setkal se zájmem a podporou veřejnosti, ale nepochodil u parlamentní právní komise. Dnes jsme o třicet let dále a pod vlivem zhoršujících se klimatických změn  přijímáme jiný pohled na vztah k přírodě. Docházíme k nutnosti přijmout fakt, že ničení životního prostředí poškozuje lidská práva a poškozovatelé všude na světě čelí tlaku občanských aktivit. V našem případě platí dvojnásob okřídlená fráze „nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic jen proto, že může udělat jen málo“. Nemůžeme nečinně čekat, že dlouhodobě a účelově nastavená legislativa silniční dopravy, doprovázená vstřícným přístupem k automobilům, nám nabídne ochranu přírody.

Při sestavování složení členů schůzky byl dodržen dlouhodobě většinově zažitý zvyk pánského klubu nezapojovat ženy do vyšších stupňů rozhodování. Složení schůzky, bez zastoupení ministerstva životního prostředí a stanoviska ekologů, nemůže kvalifikovaně rozhodovat o dopadu navrhované stavby na dotčenou oblast. Přesto výsledkem jednání byl konsenzus starostů, že příprava výstavby se může rozběhnout s podmínkou, že negativní vlivy na území budou prakticky nulové.

 Každá mince má rub a líc. Vydáme li se z Všechrom na       Černokosteleckou po stávající komunikaci, pojedeme pomaleji a mírně si zajedeme. Navrhovaná spojka vzdálenost zanedbatelně zrychlí a zkrátí, ale zanechá trvalou jizvu v přírodě na úkor zemědělské půdy, naruší  ekosystém.

 

Vážené zastupitelky a zastupitelé, 

žijeme příjemně v klidném městě, řízeném námi zvolenými radními. Nyní máte příležitost spolurozhodovat o naléhavosti nebo nadbytečnosti nové silnice, připravované v souběhu se stávající komunikací. Nabízí se ale, podle výsledků průzkumů, smysluplnější využití veřejných prostředků. Splnit dluh těm, kteří nás při selhání vlády vyvedli z epidemie a dosud od státu neobdrželi slíbenou odměnu. Byly to tisíce dobrovolníků a především ženy ve zdravotnictví, které nastavovaly zdraví a životy v nemocnicích s podhodnoceným ohodnocením a v druhé směně zajišťovaly chod domácností. Tou splátkou se myslí výpomoc v bytové otázce těm, kteří podrželi národ v nejtěžší době a v jejichž možnostech není zajištění důstojného bydlení. Vaše podpora dobré věci by ukázala dalším příklad nové cesty, kterou by se náš svět mohl v budoucnu ubírat.

Vladimír Blažek

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena