Téměř jednohlasně

29. 10. 2021

Tak poklidné zastupitelstvo za více než tři roky, co mám tu čest v něm zasedat, nepamatuji. Pravda, sice zabralo obvyklé čtyři hodiny, ale nebylo to kvůli rozepřím či hádkám, spíše kvůli tomu, že si jednotlivé body vyžádaly podrobnější představení a rozpravu.

Nejkontroverznější bod, rozhodnutí, zda se město odvolá proti rozsudku soudu, který koncem září rozhodl, že budoucí smlouvy o převodu bytů v domě číslo 2000 na Komenského náměstí, respektive v Melantrichově ulici, jsou platné, přišel hned na počátku. Na rozdíl od situace před rokem, kdy se hlasy pro obdobný postup u bytového domu 1910 sháněly jen těžko, situace byla velmi napjatá a vedla k rozhodnutí rezignovat bývalého starostu, nyní pro odvolání nehlasoval jediný zastupitel.

I následující body jako vypsání zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek na úřední desce a další procedurální body související s převodem bytů na dosavadní nájemce, procházely pohodlnou většinou patnácti hlasů, čtyři se zdrželi a dva - Vladimír Kořen a Jiří Kozák - se bohužel zastupitelstva nezúčastnili.

Překvapivě klidným bodem byla i volba nového systému sběru a třídění odpadu. Nikdo se na něm nesnažil získat politické body, přestože nový ekologičtější systém bude náročnější a tedy bohužel i dražší. Pro systém nazvaný D2D, kdy občané budou mít nárok získat čtveřici popelnic, jednu pro plasty a kovy, druhou na papír, třetí na bioodpad a čtvrtou na směs, podpořilo jednomyslně všech devatenáct přítomných zastupitelů za STAN, ODS, Unii pro sport a zdraví sportu a Klidné město.

No a pak již následovaly body, kde shoda mezi říčanskými zastupiteli panuje dlouhodobě, jako je třeba dar středočeským hasičům či revize několika investičních záměrů kvůli rostoucím cenám stavebních prací.

O čem souznění na zastupitelstvu svědčí? Podle mne především o práci městské rady, která připravuje ke schválení materiály tak, že nebudí pochybnosti a ani kolegové z opozičního STANu a ODS je nemají problém svým hlasováním podpořit. Je fajn, že v Říčanech dlouhodobě vítězí profesionalita nad politikařením.

 

Tomáš Skřivánek, zastupitel (Klidné město) a člen finančního výboru

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena