Terapeutické centrum MODRÉ DVEŘE

1. 3. 2019

Kvalita sociálních služeb se v Říčanech zvýšila díky podpoře MAS Říčansko

S podporou MAS Říčansko se podařilo zvýšit kvalitu sociálních služeb, kterou využívají obyvatelé Říčan a dalších obcí. Ti se díky ní začali potkávat s novými pomůckami, které jim usnadní vyprávět o svých těžkostech. Lidé zároveň služeb využívají stále častěji. 

Krizovou pomoc v říčanském centru Modré dveře navštívilo v roce 2018 téměř 200 osob. Rekordní byl i počet klientů sociální aktivizace a rehabilitace (podle ročních přehledů počtu klientů jednotlivých služeb v celé organizaci). Mimo sociální služby bylo v individuálních projektech podpořeno dalších více jak 50 osob.  

Služby sociální rehabilitace, aktivizace a krizová pomoc jsou v říčanském centru Modré dveře dostupné od podzimu roku 2017. Krizovou pomoc denně průměrně vyhledají dvě až tři osoby z Říčan či z okolí. Pomoc je v centru nabízena zdarma, anonymně a bez nutnosti se objednat. Využít ji mohou jak děti, tak dospělí, pokud se ocitli v pro ně neřešitelné situaci. Sociální rehabilitace a aktivizace je poskytována především osobám s duševním onemocněním či mentálním postižením a jejich rodinám.

„Od jeho otevření se o centrum zajímá stále více lidí. Je potřeba na tento zvyšující se zájem reagovat a uzpůsobovat tomu jak prostory tak vybavení pro přímou práci s klienty,“ říká Radka Dydňanská, výkonná ředitelka organizace Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú.  „Díky investičnímu projektu, který jsme realizovali v minulém roce s podporou MAS Říčansko, se nám podařilo zkvalitnit zázemí pro naše klienty. Vybavili jsme terapeutické a konzultační místnosti novými metodami a pomůckami pro krizovou pomoc, ale i sociální rehabilitaci a aktivizaci,“ přibližuje změny Dydňanská.

Od ledna mohou klienti využívat terapeutické pískoviště (např. pro navázání vztahu s dětmi, pro lepší vhled/představení tíživé situace apod.). Pro klienty sociální aktivizace a rehabilitace je k dispozici rozšířená nabídka činností v rámci nácviku soběstačnosti.  Díky čerpání dotací z evropských fondů disponuje organizace také vozem pro terénní služby. Ty jsou poskytovány v okolí do 40 km od říčanského centra.

Martina Andrášková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena