TOULKY SE SENIORY (i neseniory)

2. 7. 2013

Toulky vás zvou na mimořádnou nabídku vycházek a výletů pořádaných PORTA PRAGOU

 

vycházky v září

2. 9. 2013 – pondělí /  v 14:00 hod.

 Zlatá ulička

Jelikož pršelo, vycházka se nevyvedla tak, jak jsme si představovali a přišlo jen málo původně nahlášených zájemců, a proto tuto akci s dr. Kadlecem opakujeme.

Sraz před hlavním vstupem do katedrály sv. Víta,

vstupné 60 Kč + vstupné do uličky 50 Kč

 

16. 9. 2013 – pondělí /  od 14:00 hod.

Svatováclavská kaple

 Dr. Kadlec pro nás uskuteční i vycházku do Svatováclavské kaple .Podíváme se přímo do kaple a budeme si povídat nejen o životě sv. Václava, ale především o výzdobě kaple, čím byla inspirována, kdy byla uskutečněna a jiné.

Pokusíme se v návaznosti na tuto vycházku uskutečnit i výlet do Staré Boleslavi, abyste měli obě akce, které souvisejí se sv. Václavem, pokud možno za sebou.

 

 

Výlet

15. 9. 2013 - neděle

Tajemná minulost Šumavy

Laka - Dobrá Voda –Hartmanice –Kyšperk

odjezd: 6.30

cena: 690 Kč

průvodkyně: PhDr. E.Havlovcová

 

Jezero Laka má ve své charakteristice hned dvě nej. Svou nadmořskou výškou 1096 m je nejvýše položeným šumavským jezerem. Plochou 2,78 ha a obvodem 870 m je i nejmenším z  těchto jezer. Sami možná přidáte i další něj – nejmalebnějším a nejtajemnějším. Cesta k jezeru a zpátky měří cca 10 km, půjdeme pěšky, zvolna a budeme se přizpůsobovat i pomalejšímu tempu. V Dobré Vodě si ve zdejším starobylém kostelíku sv. Vintíře prohlédneme unikátní skleněný oltář výtvarnice V. Tesařové a navštívíme tady muzeum Šimona Adlera. V Hartmanicích navštívíme místní synagogu. Posledním naším cílem bude hrad Kašperk, který nechal postavit Karel IV. a to nejen proto, aby zajistil důležité obchodní stezky, které tudy vedly, ale aby i ochránil zlatonosné žíly, které se v okolí nacházely.

ODJEZD z Říčan – dle dohody

ZÁVAZNÉ NAHLÁSIT do 20. července 2013

 

 

 

OBJEDNÁVKA VÁNOČNÍCH VÝLETU

 

 7. 12. 2013 - sobota

Pasov - město na soutoku tří řek. (průvodkyně Mgr. J. Náprstková)

 

odjezd:  7:00 hod. ulice Na Florenci                

 cena: 790 Kč

Nádherná poloha na strategickém místě, kde se křižovaly od pradávna obchodní cesty, vytvořila nejlepší podmínky pro kulturní i hospodářský rozkvět města. Od konce 10. století byli světskými pány Pasova bohatí biskupové, jejichž pozemky se táhli až k českým hranicím. Tudy vedla i Zlatá stezka, na které kvetl obchod se solí. Barokní Pasov vybudovali zejména italští architekti. Jedno z nejmalebnějších bavorských měst se může pochlubit i největšími chrámovými varhanami na světě v dómu sv. Štěpána, ale i dolním a horním hradem, četnými církevními památkami, i romantickými uličkami u Dunaje. Zvláštní atmosféru slibuje předvánoční Pasov. Návrat kolem 20. hodiny. Částka EURO s sebou na vstupy bude upřesněna.

ODJEZD z Říčan  -dle dohody

ZÁVAZNĚ NAHLÁSIT do 1. září

 

 

 

14.12.2013 -  sobota

 

Od každého něco aneb adventní návštěva skanzenu ( Zubnice ) , městečka (‚Úštěk) a zámku

 ( Ploskovice )- všude se něco tento víkend děje. (průvodkyně PhDr. E. Havlovcová )

Den plný vánočních jarmarků, trhů a vánočně laděných prohlídek!

Zubnice – Úštěk – Ploskovice

 

odjezd:  8:00 hod. ulice Na Florenci

              

  cena: 590 Kč

průvodkyně: PhDr. E. Havlovcová

  Prohlédneme si skanzen lidové architektury v Zubnicích, kde tento den probíhá proslulý vánoční jarmark. Projdeme se i k zdejšímu mlýnu a na železniční stanici. Pak se vydáme do městečka Úštěk, které je nejen známé svými historickými domy, ale i např. Natáčením filmů Rebelové či Kolja. I zde bude tento den vánoční trh, na kterém se, po prohlídce města, zastavíme. Pak nás již čeká půvabný zámek Ploskovice, který už několik let pořádá speciální prohlídky zámku ve vánočním duchu.

 

ODJEZD z Říčan  -dle dohody

ZÁVAZNĚ NAHLÁSIT do 1. září

 

VŠECHNY TYTO AKCE JSOU PŘEDEM V MENŠÍM MNOŽSTVÍ REZERVOVÁNY

PROTO ŽÁDÁM ZÁJEMCE O NAHLÁŠENÍ V CO NEJBLIŽŠÍM TERMÍNU.

 

 

MACHÁČKOVÁ Věra, Říčany

veramachackova@centrum.cz

mobil:775 301 206

 

 

Storno podmínky:

V době více než:
30 
kalendářních dnů před konáním storno poplatek 15 % ceny výletu.
30 – 15
 kalendářních dnů před konáním storno poplatek 25 % ceny výletu.
14 – 8 kalendářních dnů před konáním storno poplatek 50 % ceny výletu.
7 – 0 kalendářních dnů před konáním storno poplatek 100 % ceny výletu.

Pod pojmem kalendářní den se rozumí i dny pracovního klidu a volna:
Na výlet si lze zajistit náhradníka, který přijde na místo odjezdu s původním dokladem o zaplacení a změnu osoby nahlásí průvodci...

Dopravní firma
Jistě přivítáte, že jako dopravce budeme využívat řadě z Vás známou a osvědčenou firmu pana M. Heřmanského. Doprava se uskuteční moderními autobusy Karosa s občerstvením a klimatizací.

Odkud odjíždíme ?
Odjezd se uskuteční ze stanoviště ul. Na Florenci, proti prodejně knih Academia, u Masarykova nádraží.

Co zahrnuje cena výletu?
Cena zahrnuje dopravu a odborného průvodce. V ceně není zahrnuto vstupné do objektů ani pojištění.(a to ani na výlety mimo území ČR). V případě, že jsou v ceně výletu zahrnuty i další služby, je to vždy u výletu uvedeno.

Kdy se výlet ruší?
Vyhrazujeme si právo v případě malého počtu zájemců výlet zrušit. Těm, kteří zaplatili, budou peníze poslány zpět poštou nebo na uvedený účet, popř. převedeny na jiný výlet s částečným doplacením nebo vrácením ceny. 
Vyhrazujeme si rovněž právo úpravy ceny výletu pro případ výrazného vzestupu ceny nafty.

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena