Tři pohledy na “Starák“

29. 5. 2013

Festival na Starém koupališti se opět blíží, proto přinášíme několik názorů k této akci

   Starák

 

   Blíží se léto a tím pádem i doba tzv. Staráku, jinak řečeno technopárty, pořádané v prostoře starého koupadla na Rokytce, uprostřed radošovického a strašínského lesa. Samotné pořádání takové akce uprostřed lesa je poněkud, jemně řečeno, necitlivé, jak ze strany pořadatelů, tak správce této prostory, který tomu dává souhlas, a to tím spíše, že hudební produkce – jak živá, tak reprodukovaná – je řev, rozhodně slyšitelný mnohem dále než jen na sousedních pozemcích. Tím samozřejmě narušuje veřejný pořádek, tak jak to definuje obecně závazná vyhláška 4/2008, která tuto problematiku řeší (loni to bylo ráno slyšet prý až u Billy). Skutečnost, že hladinu hluku si prý měřil pořadatel sám, nepotřebuje komentář. No a v minulém roce tomu dal povolující orgán města korunu, když v přímém rozporu s touto městskou vyhláškou povolil konání této akce, která by měla skončit do jedné hodiny po půlnoci, až do rána do osmi hodin. Ani to však nebylo dodrženo. Nový Pacov a Nový Strašín si to užil z první ruky. Masivní nájezd automobilů do lesa a pokuřující, někdy i podnapilé skupinky omladiny v okolním lese raději ponechávám stranou

   Je jistě určité procento občanů, kterým to nevadí, ale daleko vyšší procento to vnímá jako bezohlednost a narušení veřejného pořádku tak, jak je obecně vnímán a konec konců samotnou městskou vyhláškou definován. Co tomu říká lesní zvěř, známo není. Že zákon o lesích zakazuje v lese rušit klid a ticho, přestavitele města zřejmě netíží. A to prý chceme klidné město.

   Osobně jsem schopen pochopit, že část určité věkové kategorie takovou akci ke svému vyžití potřebuje, nechť si ji tedy uspořádá, třeba několikrát za rok, ale ne uprostřed lesa.

   Tuto připomínku píši přesto, že jsem se za kritiku této akce v loňském roce dožil vyhrůžek a lží od některých duševně nedozrálých příznivců a organizátorů této akce.

    

Václav Macinauer

 

 

 

Dobrý den,

v první řadě bych chtěl poděkovat redakci Kurýru, že nám dává možnost reagovat na článek ve stejném čísle. Nejdříve jsem si říkal, že se touto snůškou lží nebudeme vůbec zabývat, ale poté jsem si všiml, že článek pana Macinauera byl poslán jen den před uzávěrkou, a to zcela jistě proto, abychom neměli možnost reagovat.

 

Rád bych podotknul, že Starák není technoparty. Nejdříve jsem si říkal, jestli výraz technoparty nepoužívá z důvodu, že i tento žánr u nás můžete slyšet, pak mi ale došlo, že to má být urážka. Posuďte sami, zda by následující kapely hrály na technopárty? PRAGO UNION (hip-hop), SKYLINE (electro/pop), THE CHANCERS (ska/2tone), ZAKAZANÝ OVOCE (punk-rock), LE PNEUMATIQ (electro/drum'n'bass), NO SIDE (punk-rock), EVELYNNE (indie/pop/rock) a další. Na Staráku se můžete zúčastnit několika sportovních klání o věcné ceny v nohejbalu, ping pongu, stolním fotbálku nebo v páce. V plánu je i divadelní vystoupení (kdyby měl nějaký ochotnický spolek zájem si u nás zahrát, tak ať se nám určitě ozve). 

 

Ohledně přírody bych chtěl napsat, že problém s hlukem jsme mnohokrát diskutovali s ekology i myslivci a bylo nám doporučeno, abychom akci uspořádali raději v srpnu, kdy už je všechna zvířecí omladina na nohou, ale že v tom nevidí žádný zásadní problém. Určitě se shodneme, že přírodu je potřeba chránit, ale neshodneme se na tom, jak. Někdo by ji nejradši oplotil a nikoho tam nepustil. My jsme zase názoru, že je potřeba naučit lidi, aby k ní měli kladný a zodpovědný vztah. Abych pravdu řekl, myslím si, že některým „ochráncům“ vůbec nejde o přírodu, ale aby okolo jejích pozemku nikdo nechodil.

 

Ještě napíšu něco k zamyšlení. Je určitě chvályhodné, že redakce Říčanského kurýru dává občanům prostor k vyjádření zdarma, ale v některých případech už to hraničí se zneužíváním městského věstníku pro osobní reklamu. Stejně tak se pak z reakce stává reklama na protistranu.

 

Závěrem bych vás všechny velmi rád pozval na letošní ročník festivalu Starák, který je již devátým a se vstupem zdarma.

 

S pozdravem za organizátory

Radan Wagner

 

 

Prostor Starého koupaliště, kde se akce koná, není lesním pozemkem a nevztahuje se na něj „lesní zákon“. Ale je v tak těsné blízkosti, že život v lese asi krátkodobě může ovlivnit. Část lesa, která se nachází v okolí místa konání koncertu je však v průběhu celého roku velmi živá, stále plná lidí, dětí, cyklistů, takže zvěř, pokud přímo v těchto částech lesa žije, je jistému hluku pravidelně vystavována, i když ne v takové intenzitě.

S panem Macinuerem bych souhlasila v případě, kdyby se na Staráku podobné akce konaly pravidelně několikrát do roka. Jsem tolerantní v případě jediné akce tohoto typu za rok. Festival vloni navštívili převážně občané Říčan, lidé všeho věku, od mládeže po seniory.

 

Hana Špačková

místostarostka

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena