Tříkrálová sbírka 2022

1. 1. 2022

 

Letos bude sbírka prováděna několika způsoby:

Osobním koledováním, které bude závislé na epidemické situací, se bude provádět do zapečetěných přenosných pokladniček v době od 1. 1. 2022 do 16. 1. 2022. V tomto období mohou být umístěny i stabilní pokladničky např. v obchodech, v kostele, apod. V Říčanech budeme mít pokladničku v kostele, v Oční optice na náměstí, na MěÚ. Online kasičkou - zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním převodem pomocí formuláře na webových stránkách Tříkrálové sbírky v době od 1. 12. 2021 do 30. 4. 2022

Bezhotovostním převodem pomocí přiděleného QR kódu (viz vpravo) nebo bankovním převodem na č.ú. 66008822/0800 s variabilním symbolem 1931 pro říčanskou Charitu od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Za každý váš příspěvek děkujeme, ať už využijete jakéhokoliv způsobu darování.

Na závěr bych ráda popřála všem čtenářům pevné zdraví, štěstí, spokojenost a ochranu Boží pro celý nový rok 2022. Chci také poděkovat za pomoc a spolupráci všem dobrovolníkům, kteří nám v loňském roce v Charitě pomáhali a také firmě Ekoflor, která nám za zvýhodněnou cenu přenechala květiny pro Den matek.

Marie Junková

Farní charita Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena