Tříkrálová sbírka 2023

29. 12. 2022

Tříkrálová sbírka 

 

 I v letošním roce proběhne v Říčanech a okolí Tříkrálová sbírka, kdy Charita sbírá peníze na své humanitární projekty. Sbírka je následně rozdělena podle klíče: koledující subjekt obdrží 65 %, pomoc v zahraničí 10 %, diecézní projekty 15 %, celostátní charitativní projekty 5 % a režie sbírky 5 %. V letošním roce bude naší diecézí podpořena výstavba Komunitního centra sv. Anežky v Praze 2 a v zahraničí pomůže sbírka chudým rodinám s dětmi v Uzbekistánu a Kyrgyzstánu. Velká část vykoledovaných peněz (65 %) se vrátí do naší farní charity a z této částky budeme platit naše místní charitní aktivity a také podpoříme Domov seniorů v Mukařově a hospic v Čerčanech.

Sbírka proběhne několika způsoby:

  1. Koledováním do zapečetěných kasiček (přenosných a stabilních) od 1. 1. do 15. 1. 2023.  Koledníci budou chodit v některých částech Říčan a budeme mít také stabilní pokladničku v kostele, v Oční optice na náměstí, na MěÚ (recepce).
  2. Zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním převodem pomocí formuláře na webových stránkách Tříkrálové sbírky od 1. 1. do 30. 4. 2023
  3. Bezhotovostním převodem pomocí přiděleného QR kódu nebo bankovním převodem na č.ú. 66008822/0800 s variabilním symbolem 1931 pro říčanskou charitu od 1. 1. do 31. 1. 2023

Za každý váš příspěvek děkujeme, ať už využijete jakéhokoliv způsobu darování.

 

Závěrem chci popřát všem čtenářům Kurýru šťastný a požehnaný nový rok 2023 a současně chci poděkovat za pomoc a spolupráci všem, kteří nám v loňském roce pomáhali: především farníkům a dobrovolníkům, ale i firmám a školám, které nám vycházejí vstříc, zvláště fi Ekoflór, Pekařství Frydrych, MŠ Srdíčko/Větrník a MěÚ v Říčanech.

                                                                                                   Marie Junková

                                                                                                   Farní charita Říčany

 

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena