Tříkrálová sbírka 2024

30. 12. 2023

I v letošním roce proběhne v Říčanech Tříkrálová sbírka, v rámci které Charita sbírá peníze na své humanitární projekty. Koledníci budou obcházet město od 1. 1. do 14. 1. 2024. Přispět můžete i kasiček umístěných například v kostele, nebo na podatelně MěÚ na Masarykově náměstí.  Příspěvek můžete zaslat také přímo na konto Charity (bližší info najdete zde: www.trikralovasbirka.cz)

Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku, která ho pověřuje ke koledování. Na průkazce najdete podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Číslo kasičky souhlasí s číslem průkazky.

Za každý váš příspěvek děkujeme, ať už využijete jakéhokoliv způsobu darování. Závěrem chci popřát všem čtenářům Kurýru šťastný a požehnaný nový rok 2024 a současně chci poděkovat za pomoc a spolupráci všem, kteří nám v loňském roce pomáhali: především farníkům a dobrovolníkům, ale i firmám a školám, které nám vycházejí vstříc, zvláště zahradnictví Ekoflor, Pekařství Frydrych, MŠ Srdíčko a MěÚ Říčany.

Marie Junková, Farní charita Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena