Trvalý pobyt má důvod

29. 12. 2021

 

V různých diskusích se opakovaně objevil názor, že zvýhodňovat finančně občany Říčan s trvalým pobytem u městem poskytovaných služeb není správné. Město v posledních letech poskytovalo občanům s trvalým pobytem například nižší poplatek za svoz odpadu, který kryje jen čtvrtinu skutečných nákladů. To už však od roku 2022 kvůli legislativní změně není možné. Zvýhodněné je také parkování. V té souvislosti chceme vysvětlit, proč vedení města považuje za tak důležité, aby byla k trvalému pobytu přihlášena co největší část osob, které zde reálně bydlí a čerpají tak služby městem financované.

Bez ohledu na to, zda místní obyvatelé jsou či nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, potřebují jezdit po místních komunikacích, parkovat, mít zajištěnou zdravotní péči, případně i sociální služby, potřebují mít kde sportovat, kam chodit za kulturou, mít šanci si zajít do parku, mít šanci vyřídit si úřední agendy, které jsou městu svěřeny státem. Někdy bohužel potřebují i služby městské policie a další servis ze strany města. Na to vše potřebují Říčany finanční prostředky.

Řada příjmů do rozpočtu města je minimálně z části vázána na počet trvalých obyvatel. Na základě rozpočtového určení daní město získává část příjmů za správní poplatky a místní poplatky. U rozpočtu pro rok 2021 činí podíl takových příjmů více než 38 %, nominálně se jedná o 246,6 mil. korun. Pokud by všichni, kteří od města něco potřebují, měli v Říčanech také přihlášený pobyt, město by získalo více peněz, které by bylo možné investovat do dalších služeb pro občany, nebo do potřebných investic.

Častou námitkou je, že když tu má někdo nemovitost a platí z ní daň, nezáleží na trvalém pobytu. Ale to je velmi zásadní omyl. Ano, daň z nemovitosti je stoprocentním příjmem rozpočtu města, ale jedná se jen o necelých 6 % z celkového objemu příjmů města, v roce 2021 tedy 37,8 mil. Kč. V této částce jsou samozřejmě daně všech majitelů nemovitostí, tedy jak s trvalým pobytem, tak bez něj. Nutno ještě podotknout, že výše koeficientů, které ovlivňují daň z nemovitosti, se v Říčanech měnila s účinností od 1. 1. 2008 (velikostní koeficient) a od 1. 1. 2009 (místní koeficient). Za posledních 12 let k navýšení nedošlo. Je tedy zřejmé, že pokud je obyvatel Říčan přihlášen k trvalému pobytu, přispívá do společného rozpočtu násobně víc než jeho soused, který má trvalý pobyt jinde. Občané s trvalým pobytem tak nepřímo platí i služby pro ty, kteří tu trvalý pobyt nemají. Proto je více než fér, aby od města získávali nějaké výhody. A pokud se jejich sousedovi zdá takové zvýhodnění nespravedlivé, stačí zajít na úřad a trvalý pobyt si změnit.

Tisková zpráva města

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena