Události v říjnu

29. 10. 2021

Zastupitelstvo rozhodlo na své schůzi konané dne 13. 10. 2021 o nepodání odvolání proti rozsudku Okresního soudu Praha-východ v kauze bytů v Melantrichově č.p. 2000 (tzv. Dvoutisícovka) a č.p. 1999. Soud tedy rozhodl i v této větvi spletité kauzy stejně jako v případě bytů na Komenského nám. č.p. 1910 – žaloba města na neplatnost původních smluv byla zamítnuta.

Původní zhruba 20 let staré smlouvy jsou nadále platné a město je jimi v plném rozsahu vázáno. Nyní je tedy namístě co nejrychlejší převod spoluvlastnických podílů města do vlastnictví jednotlivých družstevníků. Času není nazbyt, vše se musí stihnout do konce tohoto roku, kdy nájemníkům vyprší jednoroční lhůta k podání případné žaloby na město. Na shora uvedeném jednání zastupitelstva bylo schváleno rovněž zveřejnění záměru prodeje bytů a stanovy společenství vlastníků jednotek, která budou muset ze zákona v souvislosti s převody vzniknout.

Shora uvedené prošlo na zastupitelstvo pohodlnou většinou. Jaký kontrast oproti vyhrocenému hlasování o převodu bytů v loňském případě Devatenáctsetdesítky, kdy zastupitelé byli do posledních chvil zastrašováni trestní odpovědností. Děkuji za zcela odlišný a aktivní přístup současnému vedení města a zejména panu starostovi Michaličkovi. Vypadá to, že do smluv bude zapracováno ustanovení, mnou navrhované již minulý rok, které řeší postup po uplynutí lhůt k podání žaloby.

Opětovně se ukázalo, že pravda a spravedlnost byla na straně, kterou jsme od počátku důsledně hájili. S tím plně koresponduje i současný vývoj judikatury a výkladu zainteresovaných ministerstev. Lze tak doufat, že se tato kapitola minimálně v Říčanech chýlí ke zdárnému konci a lidé se tak domohou toho, co jim bylo 20 let slibováno a co si především sami už zaplatili.

Závěrem mi ještě dovolte poděkovat za 563 preferenčních hlasů, které jsem od vás v Říčanech dostal v uplynulých volbách do Poslanecké sněmovny. Vnímám to jako ocenění své dosavadní práce a velký závazek do budoucna.

Adam Polánský, zastupitel (STAN)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena