Udržitelná městská mobilita – 4/6

27. 2. 2020

 

Parkování v Říčanech

Říčany se topí v autech. Ranní a odpolední kolony, k tomu plné ulice zaparkovaných aut u nádraží, v centru města či na sídlištích. Stav začíná být neúnosný. My Říčaňáci jsme často obtěžováni auty přespolních, přitom sami máme problém kdekoliv zaparkovat. Jde tento narůstající problém vůbec nějak řešit?

 

Myslíte si, že téma parkování nepatří do linky „udržitelná městská mobilita“? Právě naopak. Každý starosta potvrdí, že mnoho bohulibých záměrů v oblasti mobility či veřejného prostoru ztroskotá právě na řešení parkování.

Starosta města Krnov, Facebook, červenec 2019

Auto jako fenomén

Společnost bohatne a automobily se staly nedílnou součástí našeho každodenního života. Od roku 1989 se počet aut v ČR zvýšil 2,5krát. V Říčanech je poměr ještě výrazně vyšší i díky prudkému nárůstu počtu obyvatel ve městě a v okolí. Centra měst či stará sídliště však hospodaří se stále stejným prostorem. Ten se postupně zanáší větším a větším počtem stojících aut. Prostoru pro lidi ubývá, stává se nebezpečným a nevlídným. A při tom průměrné české auto jezdí jen cca 5 % času a zbylých 95 % času stojí. Nabízí se proto nerudovské: „Kam s ním?“

 

Budujme další parkoviště (?)

Řešení je nasnadě. Stačí vybudovat další parkovací místa a je vyhráno. Zejména u sídlišť je po nich velká poptávka. Ovšem pohled na věc se mění, když lidé zjistí, že nová místa vzniknou na úkor jejich veřejné zeleně. Sám vím o několika sporech říčanských „bytovkářů“, kdy jedni by rádi nová parkoviště, ale druzí brání trávu a vzrostlou zeleň.

Přesto je hledání nových ploch někde nevyhnutelné. Je vhodné se ale zaměřit na lepší organizaci dopravy, úpravy značení či využití již zastavěných ploch. Zeleň by měla být až poslední volbou.

 

Čím více míst, tím více aut

Nejen v Říčanech však platí jedna poučka – každé nové parkoviště přitáhne více aut a bude potřeba další. Příkladem toho je nedávno vybudovaná provizorní plocha v Olivově ulici (u náměstí), kde z cca 35 stání je velká část stále obsazena auty, která téměř nikdy neodjíždí. Podobně na Komenského náměstí, kde město před třemi lety ukrojilo nemalou část travnaté plochy pro kolmá stání, není znát zásadní úleva a parkuje se zde nadále dost špatně.

Komenského náměstí – nedávno přidaných cca 25 stání vpravo na úkor zeleně je téměř plných i odpoledne. Parkující auta by pravděpodobně obsadila celou louku, kdyby se zde stání umožnilo…

Čím to je? Jakmile přibude volná parkovací plocha, brzy se zde objeví nepoužívaná vozidla, autovraky, obytné automobily či služební dodávky. Rezident, který přijede večer z práce, případně zákazník obchodu, zde stejně nezaparkuje. „Parkovací plochy jsou efektivně využity pouze tehdy, je-li zavedena vhodná regulace parkování,“ upozorňuje Petr Horský, předseda České parkovací asociace.

 

Veřejný prostor není zdarma

Je třeba si uvědomit základní věc – zábor veřejného prostranství má mít svá pravidla. Asi nikdo se nepozastaví nad tím, že za zábor silnice pro výkop či umístění prodejního stánku na náměstí musí stavitel či prodejce platit. Vyhláška města určuje poplatek mezi 10 - 50Kč/m² a den.

Majitel automobilu, zaparkovaného na veřejné komunikaci či parkovišti, by se ale divil, kdyby mu za rok přišel účet na 36.500 Kč nebo dokonce 182.500 Kč (parkovací místo má 5 × 2=10m², 365 dnů, denní sazba 10 - 50 Kč/m²). V čem je ale rozdíl mezi prodejním stánkem a třeba zaparkovanou dodávkou?

 

Při regulaci parkování

až 30 % aut prostě zmizí

Od určité velikosti města je běžná regulace parkování. Všude, kde ji správně zavedli, se brzy osvědčila. Dobře nastavený systém přinese výhody jak místním občanům, tak obchodníkům.

Důležité je zvolit území, kde je regulace parkování potřebná. U nás v Říčanech je zcela klíčovou lokalitou nádraží. Zejména sem míří každý den stovky cestujících, aby zde odstavili svá auta. Více než polovina z nich není z Říčan a poptávka je prakticky nekonečná. Jakmile se zaplní plocha u kolejí, hledají řidiči místa v ulicích, každý rok dál a dál od nádraží. Běžně si dnes stěžují třeba obyvatelé ulic Bezručova či dokonce Haškova, kterým celodenně zabírají místa právě cestující k vlaku.

Parkování na zeleni u rodinných domů v Bezručově ulici nad nádražím

Kvůli nádraží se plní i ulice v centru, kde situaci dále zahušťují stovky aut zaměstnanců firem, obchodů a úřadů. Problémy vznikají i v okolí sportovišť. Například u zimního stadionu návštěvníci často parkují v zeleni či ve vjezdech, přičemž nedaleké placené parkoviště je poloprázdné.

 

Říčany připravují

„Parkování pro domácí“

Říčanská radnice má v plánu, po vzoru jiných měst, primárně zlepšit podmínky parkování pro své občany i podnikatele. Tam, kde jsou obchody, úřady, ordinace či služby, chce město zajistit volná místa pro krátkodobé parkování klientů. Dlouhodobé stání by mělo být výhodnější na větších parkovištích a vzdálenějších místech. Výhody získají obyvatelé s trvalým pobytem v Říčanech.

Odlehlejších sídlišť, kde parkují zejména samotní rezidenti, se regulace na začátku asi nedotkne. Podmínky chce radnice ještě diskutovat přímo s obyvateli. Celému projektu Parkování pro domácí bude věnován prostor v dalších číslech.

 

Nová kapacitní parkoviště

budou

První parkoviště vznikne již na jaře na sídlišti Olivovna u sportoviště. Přibližně dvojnásobné kapacity by se letos mělo dočkat parkoviště pod hradem (směrem k prodejně U Václava). Rozšíření dokonce na cca trojnásobek čeká parkoviště u pivovaru (směrem ke gymnáziu). Kromě připravovaného P+R přímo u nádraží (zde se kapacita nezvýší) chce radnice legalizovat maximum míst pod nádražím. V neposlední řadě uvažujeme o zřízení cca 100 nových míst P+R severně od trati, poblíž stanice HZS u nové stezky po bývalé vlečce.

A co parkování zrušit …

Například v Holandsku či Dánsku parkovací místa ve městě dokonce po tisících ruší, aby získali více prostoru pro pěší, cyklisty, kavárny, ale i stromy a zeleň. Pravdou však je, že aby si mohli rozsáhlé pěší zóny bez aut dovolit, museli na okraji měst vystavět kapacitní parkovací domy. Zde místo pohodlně najdete a rádi si za ně zaplatíte.

V Říčanech tak drsní zatím nejsme. Naším cílem je, aby parkovací místa byla efektivněji využívána a přednost aby dostali domácí.

 David Michalička,

místostarosta (KM)  

david.michalicka@ricany.cz

Odvážný závazek. Při přepočtu na velikost měst by to pro Říčany znamenalo zrušit cca 190 parkovacích míst. K tomu se tedy nechystáme

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena