UMĚLECKÁ AKADEMIE III. VĚKU

31. 3. 2023

Garanti Umělecké Akademie III. Věku

Mgr. Hana Špačková – místostarostka města Říčany
Jitka a Jan Adamusovi – hudební obor
Olga a Miroslav Hudečkovi – výtvarný obor
Ivanka Kubicová – taneční obor
Jiří Černohorský – literárně-dramatický obor


Milí Říčaňáci,

zdravíme vás z Koloběhu a ZUŠ Říčany a máme pro vás novinku! Od září pro vás otevíráme Uměleckou akademii III.věku.

Tento projekt jsme založili podle vzoru pražských ZUŠ, které se tomuto mezigeneračnímu propojování věnují již několik let. Připravujeme ho již více než půl roku společně se Středočeským krajem a městem Říčany. Nápad založit Uměleckou akademii i v Říčanech, přišel již před několika lety, ale následná doba Covidu zabrzdila všechny naše rozpracované projekty, včetně tohoto.

Víme, že senioři v Říčanech jsou velmi aktivní a proto vám   chceme  nabídnout něco navíc, co by vás mohlo oslovit a  rozšířit vaše aktivity, tentokrát ve sféře umělecké.

Komu je projekt určen? Občanům 62+ a výše.

Co vám chceme nabídnout? Možnost věnovat se umělecké tvorbě ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Chceme vás zapojit  do života ZUŠ a Koloběhu a přispět k rozvoji vaší fyzické a duševní kondice.

Ale hlavně chceme vytvořit mezigenerační solidaritu a komunikaci a zdůraznit  fakt, že setkávání mladé generace a seniorů je přirozenou součástí života
Jak bude studium probíhat?

Studium bude trvat maximálně tři roky, to znamená šest semestrů, něco jako obdoba bakalářského studia. Tříleté studium však není povinné.

Začíná imatrikulací, končí promocí – slavnostním zakončením studia. Absolventi 3letého studia dostávají absolventský diplom. Každý rok všichni studenti dostávají  osvědčení o absolvování ročního studia.

Povedou vás kvalifikovaní pedagogové ZUŠ, výuka bude probíhá v dopoledních hodinách v ZUŠ Říčany a nástroje vám zapůjčíme podle našich možností. Výuka probíhá formou přizpůsobených individuálních či skupinových výuk a je zaznamenána v indexech.

Součástí studia jsou  i teoretické předměty, semináře,  návštěvy představení, koncertů a zapojení studentů Akademie do života v ZUŠ a Koloběhu.

Studenti nedělají žádné talentové zkoušky, veřejná vystoupení nejsou povinná, studenti nejsou hodnoceni ani nedělají žádné postupové zkoušky. Vše přizpůsobíme vašim potřebám.

Jak bude studium financováno?

Senioři budou do vzdělávání přijímáni na základě vyplněného dotazníku.

Vzdělávání bude z větší části hrazeno z finančních prostředků Středočeského kraje a

senioři na základě vyplněného dotazníku budou hradit za výuku pouze symbolickou částku.

Jak se přihlásit?

Přihlášky ke studiu si můžete vyzvednout v ZUŠ Říčany , v Koloběhu nebo si je stáhnout z webových stránek ZUŠ Říčany nebo Koloběhu. Zde naleznete i další užitečné informace ohledně vašeho studia.

Vaše názory,  žádosti o bližší informace, dotazy a připomínky nám můžete zaslat na emailovou adresu umeleckaakademie@zus.ricany.cz nebo zavolat na telefon 604 737 629.

Pojďte si splnit svůj dávný sen nebo oprášit to, co bylo již trochu zapomenuto. Přijďte studovat se svými vnoučaty!

Přejeme si, aby vás projekt oslovil a abychom se mohli všichni setkávat při uměleckých a kulturních aktivitách.

Mgr. Iveta Sinkulová, MBA., ředitelka ZUŠ Říčany
Mgr. Eva Hazdrová - Kopecká, Koloběh Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena